FIB NR1 2018 ONLINE FIB NR1-2018 | Page 2

MAGAZINE MAGAZINE DIT DIT LUXE LUXE MAGAZINE MAGAZINE IS IS EEN EEN BELANGRIJK BELANGRIJK ONDERDEEL ONDERDEEL VAN VAN ONS ONS CROSSMEDIALE CROSSMEDIALE COMMUNICATIEPLATFORM. COMMUNICATIEPLATFORM. MET MET EEN EEN GEMIDDELD GEMIDDELD BEREIK BEREIK VAN VAN 60.000 60.000 MENSEN MENSEN BIEDT BIEDT HET HET U U EEN EEN UITSTEKEND UITSTEKEND PODIUM PODIUM OM OM UW UW BEDRIJF BEDRIJF TE TE PRESENTEREN. PRESENTEREN. DIT DIT IN IN 1987 1987 GESTARTE GESTARTE MAGAZINE MAGAZINE VERSCHIJNT VERSCHIJNT DRIE DRIE KEER KEER PER PER JAAR. JAAR. CROS CRO S S 50 50 92 92 42 42 BEKIJK BEKIJK ONLINE ONLINE EN EN PRAAT PRAAT MEE! MEE! WW W W W. W. F F RI RI E E N N D D S S I N I N B B U U S S I N I N E E S S S S . N . N L L