FG Eiendom - årsrapport 2016 FG_eiendom_aarsrapport_28sider