Feminizmas : už ar prieš? feminizmas uz ar pries.zurnalas.p.output - Page 5

FEMINIZMAS: UŽ AR PRIEŠ? Tarp feminisčių teoretikių iki šiol vyksta ginčai, grindžiantys įvairias feminizmo pakraipas. Feminizmo doktrinoje yra keletas feministinio mąstymo krypčių: kiekviena jų į vyro ir moters santykius žiūri skirtingai, užduoda skirtingus klausimus. Daugiašalėje ir daugiaprasmėje feminizmo teorijoje išryškėja moterų solidarumas ir konfrontacija, nes feminizmo judėjime moteris skaido ne vien politinės, filosofinės pažiūros, nevienodas išsilavinimas, bet ir rasių, tautybių, etninių grupių, seksualinių mažumų ir klasių skirtumai. Literatūroje dažniausiai skiriamos trys feminizmo kryptys. Radikalusis feminizmas pradeda formuotis XX a. pradžioje kaip pasipriešinimas vyriškos perspektyvos, patirties ir galios dominavimui mūsų kultūroje bei siekiu integruoti moteris į vyrišką simbolinę tvarką. Feminizmas yra radikalus, nes siekia iš esmės peržiūrėti pamatines mūsų kultūros vertybes ir požiūrius, atmeta vyrškąsiais vertybes moteriškos patirties išaukštinimo labui, siekia iš esmės pakeisti visuomenės, individo, teisingumo sampratas. Ši kryptis radikali ir savo tikėjimu, kad lyčių dominavimo panaikinimas yra fundamentaliausias ir radikaliausias pokytis, įmanomas visuomenėje ir žmonijos istorijoje. Liberalusis feminizmas kilo iš liberaliosios politinės filosofijos, individo laisvės, pilietinės visuomenės, piliečio teisių ir pareigų sampratos. Kiekvienas individas iš prigimties yra laisvas; ekonominės ir socialinės asmens gimimo sąlygos ar lytis neturėtų lemti jos/jo padėties visuomenėje. Tarp vyrų ir moterų sukurtas ir palaikomas skirtumas laikomas lyčių nelygybės arba diskriminacijos išeities tašku. Liberaliojo feminizmo diskriminacija suprantama kaip moterų ribotų vaidmenų ir lūkesčių socializacija: manoma, kad moterys diskriminuojamos, nubrėžiant jų egzistencijai ir veiklai siauresnę sritį. Liberalusis feminizmas laikosi nuostatos, kad reikšmingų skirtumų tarp lyčių nėra, o moterims suteikus tokias pat teises kaip ir vyrams lyčių lygiavertiškumas būtų palengva pasiektas, t.y. anot J.Kristevos :“liberaliojo feminizmo tikslas – pasiekti, kad moterys visiškai įsilietų į vyrų sukurtą simbolinę tvarką 5