Feminizmas : už ar prieš? feminizmas uz ar pries.zurnalas.p.output - Page 26

FEMINIZMAS: UŽ AR PRIEŠ? Feminizmas Lietuvoje Lietuvos istorija per daugelį metų susikostė taip, kad ilgus dešimtmečius šalis kentė priespaudą. Praeito šimtmečio laikotarpiu, antrojo pasaulio karo metais, taip pat ir po jo, Lietuva buvo didžiulės socialistinės sąjungos sudėtyje. Tarybų sąjunga išsiskyrė pasaulyje tuo, kad buvo uždara, nieko nįsileidžianti ir neišleidžianti. Retas iš mūsų tėvų savo jaunystėje buvo nukeliavęs į Europą, Ameriką ar kitus kraštus, (neskaitant karinės tarnybos atvejų), visas gyvenimas cirkuliavo uždaroje sąjungoje tiek geografine, tiek ieologine prasme. Vakarietiškos idėjos tais laikais buvo lyg šventvagystė, nes propaguojama buvo tik vienintelė komunistinė sistema, kuri neva yra kelias į gėrį, tobulą būvį, nepriekaištingą mąstyseną. Dažnai girdime iš tėvų pasakojimus, kaip slaptai jie gaudavo muzikos plokštelių iš dėdžių ar tetų, gyvenančių Amerikoje ar Europoje ir kaip dar slapčiau undergrounde tos muzikos buvo klausomasi. Tokioje terpėje atsirasti naujoms idėjoms, tarp jų ir feministinėms, tiesiog nebuvo nei vietos, nei galimybės. Retas, kieno mąstysena ir pasaulėžiūra nebuvo paveikta “nuostabiųjų” komunistinių idėjų. Todėl žmonės ne ypatingai ir ieškojo kažko naujo. Feminizmas – tai visuomeninis-politinis judėjimas, kurio tikslas pasiekti, kad moterys gautų visas lygias teises su vyrais, visose gyvenimo sferose. Ir nors vakarietiškos idėjos Lietuvoje ėmė skverbtis tik atkūrus nepriklausomybę, feminizmo apraiškų Lietuvoje jau galime pastebėti kur kas anksčiau nei sovietinis režimas pradėjo veikti Lietuvoje. Katalikiškasis feminizmas Lietuvoje Katalikiškasis feminizmas nuo pat pradžių pasisakė už prigimtinę moters ir vyro lygybę, kuri nesirėmė vienodumu, bet atvirkščiai - jų skirtingumu, kai vyrai ir moterys turėjo vienodai svarbias, bet skirtingas pareigas šeimai ir visuomenei. Katalikiškasis feminizmas buvo tarsi atsakas liberaliajam feminizmui, ypač sureikšminančiam individualias moters teises. Lietuvoje katalikiškasis feminizmo diskursas formavosi kartu su Lietuvių katalikių moterų draugija, įkurta 1908 m. Ji pabrėžė tik pradinius feministinius reikalavimus: moterų lavinimo ir ekonominės moterų padėties pagerinimo problemas. Nors katalikės moterys tam tikrais klausimais buvo varžomos krikščioniškosios tradicijos, vis dėlto jos sugebėjo 26