Feminizmas : už ar prieš? feminizmas uz ar pries.zurnalas.p.output - Page 15

FEMINIZMAS : UŽ AR PRIEŠ ?

Vyro požiūris į feminizmą

Kiekvienas žmogus feminizmo sąvoką supranta skirtingai . Moteroms tai gali atspindėti jų galią , laisvę , visuotinį judėjimą , kurio tikslas , kad moterys pasiektų ir išsikovotų lygias teisias . Tačiau yra vyrų ypatingai Lietuvoje , kurie mano jog feminizmas tai lyg nusikaltimas prie gamtą , nes moterys ir vyrai nėra lygiaverčiai . Tokiu savo požiūriu aiškiai sugriauna feminizmo sąvoką ir jos idėjas . Suprantama kiekvienas žmogus mąsto skirtingai , ne visų žmonių požiūris yra vienodas . Taipogi yra vyrų , kuriems moterys feministės nekelia jokio pykčio ar pasibjaurėjimo , tačiau yra manančių ir priešingai . Viso to pasekoje buvo atliktas tyrimas , kuriuo metu aiškinamasi koks yra vyro požiūris į moteris feministes . Respondentas buvo jaunuolis , kuriam yra dvidešimt metų . Vyras buvo klausiamas apie moteris feministes , moteų finansinę padėtį visuminėje bei jų socialinę padėtį . Kuomet buvo užduotas klausimas , kokia jūsų nuomonė apie feminizmą ? Respondentas nieko nelaukęs atsakė , kad feministės moterys nori per daug teisių ir laisvių . Dažnai moterys nežino ir pamiršta savo tikras pareigas . Tokiu pateiktu atsakymu iškarto galima susidaryti įvaizdį , jog jaunuoliui moterys feministės nėra prie širdies . Be to , uždavus klausimą apie vyro ir moters finacinę padėtį šeimoje ir darboje vietoje buvo aiškus bei užtikrintas pasisakymas vyrų naudai . Žmogus teigė , kad vyrui yra priimtina uždirbti daugiau , o jo nuomonė apie šeimą yra senų pažiūrų , kad moters darbas yra prižiūrėti vaikus , tačiau jei moteris dirbdama uždirba daugiau negu vyra tuomet vyras turėtų susirūpinti . Pagal respondento pateiktus atsakymus už šeimos financinę padėtį turi būti atsakingas vyras . Taipogi buvo analizuojamas ir vyro požiūris į moterų socialinę padėtį . Kuomet respondentui buvo užduotas klausimas ar moteris galėtų dirbti tokioje darbo vietoje kaip Kariuomenė , nieko nelaukus buvo pateiktas kategoriškas prieštaravimas . Priežastys buvo nurodytos antifeministinės : vyrai tvirčiau sudėti , moterys nepakeltų sunkių įrankų , karinėje tarnybje neišbūtų nei fiziškai , nei morališkai . Vyras ir moteris negali būti lygūs tokia šio žmogaus pasaulėžiūra . Ypatingai uždavus klausimą apie maskulinizmą ir jo judėjimą , kuomet vyrai teigia , kad jie taip pat patiria diskriminacija dažniausiai iš feminisčių . Respondentas guviai ir nieko nelaukus pateikė vyrus išaukštinančius atsakymus , jog labai dažnai moterys šaukia kaip jom yra blogai , tai kodėl vyrai negali sakyti sakyti kas jiems netinka . Taigi jaunuolis aiškiai išsako savo nuomonę apie moteris galim pastebėti , jog žmogus yra feminizmo šalininkas nepripažįstantis moterų lygybės nei jokių su feminizmu susijusių idėjų . Taip pat plačiau apie maskulinizmą ir jo idėjas kalba socialinių mokslų daktaras , Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Artūras Tereškinas . Šis žmogus yra pirmas maskulinizmo dėstytojas Lietuvoje , kurį parastai vadina vyriškumo studijomis . Kaip pats Tereškinas teigia , kad tebėra maskulinizmo judėjimų , kovojančių už vyrų teises . Jų yra įvairiausių – nuo liberalių ir draugiškai nusiteikusių feminizmo atžvilgiu iki konservatyvių , tokių , kaip naujųjų vyrų judėjimas . A . Tereškinas yra parašęs ne vieną knygą maskulinizmo tema , paskutinioji „ Vyrų pasaulis : vyrai ir žaizdos vyriškumas Lietuvoje “. Ištrauka iš knygos , kurios nusako jo dėstymo - maskulinizmo idėjas „ Šiuolaikinėje visuomenėje vyrai , kaip ir moterys , išgyvena skirtingų patirčių , ypač galios ir dominavimo srityje . Nors galia ir
15
FEMINIZMAS: UŽ AR PRIEŠ? Vyro požiūris į feminizmą Kiekvienas žmogus feminizmo sąvoką supranta skirtingai. Moteroms tai gali atspindėti jų galią, laisvę, visuotinį judėjimą, kurio tikslas, kad moterys pasiektų ir išsikovotų lygias teisias. Tačiau yra vyrų ypatingai Lietuvoje, kurie mano jog feminizmas tai lyg nusikaltimas prie gamtą, nes moterys ir vyrai nėra lygiaverčiai. Tokiu savo požiūriu aiškiai sugriauna feminizmo sąvoką ir jos idėjas. Suprantama kiekvienas žmogus mąsto skirtingai, ne visų žmonių požiūris yra vienodas. Taipogi yra vyrų, kuriems moterys feministės nekelia jokio pykčio ar pasibjaurėjimo, tačiau yra manančių ir priešingai. Viso to pasekoje buvo atliktas tyrimas, kuriuo metu aiškinamasi koks yra vyro požiūris į moteris feministes. Respondentas buvo jaunuolis, kuriam yra dvidešimt metų. Vyras buvo klausiamas apie moteris feministes, moteų finansinę padėtį visuminėje bei jų socialinę padėtį. Kuomet buvo užduotas klausimas, kokia jūsų nuomonė apie feminizmą? Respondentas nieko nelaukęs atsakė, kad feministės moterys nori per daug teisių ir laisvių. Dažnai moterys nežino ir pamiršta savo tikras pareigas. Tokiu pateiktu atsakymu iškarto galima susidaryti įvaizdį, jog jaunuoliui moterys feministės nėra prie širdies. Be to, uždavus klausimą apie vyro ir moters finacinę padėtį šeimoje ir darboje vietoje buvo aiškus bei užtikrintas pasisakymas vyrų naudai. Žmogus teigė, kad vyrui yra pr Z[][Bqo\H]YX]K[[۱%\YH1hYZ[q!H\H[lqoqjܱlY[\\\\Bqoqjܱ%HZZ\q#ZX]HZH[\\\[XHqo\H]YX]HYH\H[Y]\\\%1l\\j[KY[\ۙ[]ZZ\]Z[]\qo1hYZ[[[[[&HY1%1+\BjH]Z[\\\ˈZ\H][[^[ژ[X\\\oqjܚ\1+[\lX[[&BY1%1+ˈ[Y]\ۙ[ZH]qo[\]\[X\\[\\[1%1l\H[ڙB\Y]ڙHZ\\][Y[%YZ[]Z\]]ZZ\]YܚqhZ\œYqh]\][X\ˈYqo\\]\][Y[Z[\[%Έ\ZH\#ZX]HY1%K[\\›\Z[1l[ql1+ܘ[l\[%ڙH\XHZqhXj1lZH^qhZZKZH[ܘ[qhZZK\\\[\\Y[HjHYjXH1hZ[1o[]\\][1%oqjܘK\][ZHqo]\]\[q!B\YHX\[[^q!H\Y1%ښ[q!K[Y]\ZHZYXKYYHZ\]]\XB\ܚ[Z[XZHqoX]\XZHqhH[Z[\#Zqlˈ\ۙ[\]XZH\YZ[]Z\]ZZ%\\qhX]Zh][[#Z]\]Z[]\XZHqoZH[\\1hX]ZXHZ\H\HZKZB1%\ZHY[HZ]HZ]H\Y[\][KZYH][[\ZqhZXZHqh\Z]›[[۱&H\YH[\\[[H\X%K1o[\\H[Z[^[1hX[[[\›\\qo+[\[\lYX%ZHqlH[Z[^]H\Z\qlY1%ڱlˈZ\]q#ZX]B\YHX\[[^q!H\Y1%ژ\[HX[[qlZ\\]]]Y1o[ڛ[]\]]ٙ\ܚ]\\1jܘ\\qhZ[\ˈ1h\1o[\\H\X\X\[[^[™1%]ژ\Y]]ڙK\+\\ZHY[H\qhZ[[YZZ\ˈZ\]\qhZ[\ZYXKYX%ܘHX\[[^[Y1%ښ[qlݛژ[#Zqlqo\lZ\\ˈl\H1+ݘZ\X]\ql8$›[X\[ql\]YqhZZH\]ZZ\ql[Z[^[]1o[]HZHۜ\]]qlqlZ\]Zlڱl\lY1%ښ[X\ˈK\qhZ[\\H\qhq&\HY[!H۞Y!HX\[[^[[XK\][[ښH8'\l\][\Έ\ZH\1oZ^\qhZ[X\Y]]ڙx' qh]]ZHqhH۞Y\[\Z1%[[ HX\[[^[Y1%ژ\8'h][ZZ[%ڙH\[Y[%ڙH\ZKZ\\[\\qhY][H\[l]\#Zql\q#H[[\Z[][[ܚ]ZKܜ[XH\M