Februari 24 SFT-nytt

S F T - ny t t

Nyhetsblad från Svenska föreningen för textilkonservering

N o 1 / 2024

Innehåll
Redaktörens rader
2
Ordförande har ordet
2
Inbjudan till årsmöte
3
Verksamhetsberättelse för Svenska Föreningen för Textilkonservering , SFT 2023
4
Broderiets bidrag till medicinsk historia
5
Samordning av en tapettvätt
6
Lägesrapport från Varberg
10
Detta händer på Acta KonserveringsCentrum
10
Studio Västsvensk konservering
11
Dagordning för årsmöte 2024
12
Nuvarande stadgar
13
Förslag till nya stadgar
15
Kalendariet
17