Fashion Collection Russia FashionCollection October 2018 - Page 83

81 рестораны Стиль жизни , льев Вас е и ль» й и вген пат а и л Е ьный Ш в е е и др я Ан ое «Ван ори ж н т е к и В моро Якут, Евген ь и н й ое кафе Boo л а у концепт Па ел Жур amera в Obscura а C в o лев, ffee Microro as кофейня C ters