Eszencia | Page 11

Egyházi támogatások A vörösberényi református templom megújulása Vörösberény, hajdanán a veszprémvölgyi apácák birtoka volt. Egyes kutatók szerint az ősi község az a falu, amelynek régi Szárberény nevét egy 990 körüli alapítólevél őrzi, 1974-től pedig Balatonalmádi város része. A településen fontos szerepet tölt be a vörösberényi templom, amelynek műemléki helyreállítása mára időszerűvé vált. Ehhez járult hozzá az „Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások” címén előirányzott támogatás. A részletekről Faust Gyula református lelkészt kérdeztük.szimbóluma, hanem olyan potenciális erőforrás, ahol az élő Igével való közösségben a mai nemzedék is megújulhat. R.: Miért különleges a vörösberényi templom? F.GY.: A település Szent Márton tiszteletére szentelt templomát egy avar kori sírkertben emelték azon a domboldalon, amelyen a Veszprémbe vezető út is áthalad. Az 1966. évi régészeti feltárás felszínre hozta, hogy a vörösberényi református templom falaiban az egykori falusi egyház templomának maradványai rejtőznek. A kőfallal kerített építmény tömeghatásán érződik a középkori eredet, de a templomtérbe belépve barokk boltozatos osztatlan csarnok fogad, ahol a műemléki helyreállítás következtében ma már jól látható a régmúlt, vagyis a templom két románkori, egy gótikus és két barokk korszakának építészeti bizonyítéka. A református templom műemléki helyreállítása előtti állapotát a Helység kalapácsa című film örökítette meg. R.: Miért volt szükség a helyreállításokra? F.GY.: 2007-ben több tényező, mint amilyen az 1985ös földrengés, a száraz és csapadékos időszakok váltakozása, a csapadékvizek elvezetése, a Veszprémi út teherforgalmának megnövekedése és a nyomvonalában elkészített csatornázás összhatásaképpen régi és új repedések jelentek meg a templom szerkezetében. Hosszas szakmai előkészületek után 2013 tavaszán érkeztünk el oda, hogy az Emberi Erőf