Eszencia | Page 6

Integrációs Pedagógiai Alap Nemzeti Együttműködési Rendszer Mindennapi kenyerünk A Magyar Református Presbiteri Szövetség 1990-ben jött létre. Az egyesület célja, hogy a Magyarországi Református Egyház presbitereit segítse a Jézus Krisztusba vetett hit erősítésében. A szövetség mindezt a presbiteri feladatok, kötelességek és jogok megismertetése, tudatosítása, konferenciák, képzések, továbbképzések, egyéb lelki alkalmak szervezése, képzési (oktatási-) segédanyagok, időszaki kiadványok, hírlevelek készítése és kiadása révén kívánja elérni. A Nemzeti Együttműködési Alap keretében elnyert támogatás járult hozzá – többek között – a sárospataki presbiteri konferencia megrendezéséhez, amely szintén segíti a szövetség munkáját. A MRPSZ Presbiteri Aranya Füzetének megjelentetésére és a Sárospatakon végzett presbitereinek konferenciájára elnyert támogatási összeg: 550 000 Ft