Eszencia | Page 7

Nemzeti Együttműködési Alap 250 A PROJEKT KERETÉBEN KIFIZETETT ÖSSZEG: Válicka Citerabarátok EZER FORINT A Válicka Citerabarátok Egylete 1990-ben alakult Zalaegerszeg Botfa városrészében. Az egyesület célja a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a művelődési szokások éltetése, gazdagítása. Tagjai különös figyelmet fordítanak a helyi történelmi örökség, valamint a nemzeti és egyetemes értékek feltárására és közkinccsé tételére. Az egyesület tevékenységéről Nagy Lajost, a Válicka Citerazenekar és a Válicka Citerabarátok Egyletének alapítóját kérdeztük. R.: Mi a fő tevékenységi körük, törekvésük? V.C.E.: Fő tevékenységi körünk a már 39 éve működő Válicka Citerazenekar fenntartásával a Kárpát-medencei népzene, néptánc, népszokások, illetve foglalkozások megismertetése, hagyományaink továbbadása, különös figyelemmel a helyi örökségre. Jelenleg 3 csoport működik. A fiatalok bevonása folyamatos, amit kamatoztatnak iskoláikban is. Kultúra napja, zene világnapja, táncház, karácsonyi műsorok, próbák, táborok szervezésével segítjük a szabadidő hasznos eltöltését. A több Aranypáva díjjal rendelkező citerazenekar népzenei tudását szinte az ország egész területén és a szomszédos országokban is bemutatta, képviselve ezzel hazánkat és Zalaegerszeget. Az egyesület 27 éves kapcsolatot ápol egy francia amatőr színházzal. Egyesületünkről készült egy könyv „Mit üzennek a citerahúrok” címmel, amely bemutatja a zenekar 35 éves sokszínű munkáját. R.: Mire fordítják a támogatást? fordítjuk. Ilyen például a számítógép és a citerák javítása, karbantartása, valamint ügyvitelhez szükséges nyomtatványok beszerzése, könyvelés költsége. A szervezet tevékenységét bemutató, tanult népzenei anyagból CD felvétel készült, melynek arculattervezése és nyomtatása (reklám, propaganda célra történő felhasználásához) szintén a pályázati pénzből valósulhatott meg. A citerás csoport népzenei táborban való részvétele, illetve a fellépésekhez szükséges szállítás is csak a támogatás segítségével jöhetett létre. A személyi jellegű kiadást pedig a zenekarvezető megbízási díjának fedezetére használjuk fel. A támogatással szervezetünk segítséget kapott az egyesület fennmaradásához és céljainak megvalósításához. V.C.E.: A