Eszencia | Page 16

Plébániai közösségi tér így a közösségi tér kapcsán is mindenképpen akadálymentesítésben gondolkodtunk. Ez azonban a terep adottságai kapcsán nem volt egyszerű feladat. A plébániai központ kialakítása, ami magában foglalta a plébániai hivatal, illetve a lelkipásztori lakások elkészítését, hatalmas anyagi terhet rótt a közösségre. Önerőből nem tudtuk volna finanszírozni a munkálatokat, így azokból fontos elemeket kellett volna kihagyni. A kapott támogatás lehetővé R.: Mikor épült a templom? tette a komoly vizesedési problémák megoldását, a szükséges infrastruktúra (pl. mosdó) kialakítását, K.R.A.: A plébániatemplom 2004-ben épült, ennek s nem utolsó sorban a közösségi tér akadálymenmegfelelően modern stílusjegyeket hordoz magán. tes megközelíthetőségét. Az ezt megelőző időszakban a település kertvárosi részének hívei a művelődési otthonban gyűltek ös�- R.: Milyen szerepet tölt be az egyház a helyi közössze szentmisére. Tíz év alatt olyan szépen gyarapo- ség életében? dott a közösség, hogy szükségessé vált a templom megépítése. Ezt elsősorban a helyi emberek össze- K.R.A.: Plébániánk mind a városnak, mind pedig a fogásának eredményeként sikerült megvalósítani. városrésznek egyik lelki és kulturális központja. Az állandó programok szüntelen lehetőséget biztosíR.: Miért volt szükség a támogatásra? tanak a folytonos lelki fejlődésre, istendicsőítésre. Emellett számos hangverseny is helyet kap nálunk, K.R.A.: Megfelelő infrastruktúra híján minden prog- a megfelelő adottságok miatt ugyanis a város műram a templomban kapott helyet, ami télen meg- vészei szívesen jönnek hozzánk. Szeretetszolgálati lehetősen kedvezőtlen volt a nagy hideg miatt. A csoportunk, a Karitász pedig évről évre közel száz közösségünk nagyon aktív, mintegy hétezer körüli családot támogat élelmiszerrel, ruhával, illetve tantagot számlál. Biztosnak tűnt, hogy a sok előadás- szerekkel. Sok segítőnk van, akik mind lelki, mind hoz, képzéshez, illetve lelki programhoz szükség pedig szociális és családi téren hatékony támogavan egy jól megközelíthető és megfelelően fel- tást nyújtanak az itt élőknek. szerelt közösségi térre. S mivel templomunk az egyetlen akadálymentes templom Zalaegerszegen, Isten áldását kívánjuk a gyülekezetnek! A zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébániát 2013 augusztusában alapította a megyéspüspök. A helyiek számára a templomon kívül nem állt rendelkezésre olyan közösségi tér, ahol a tagok összegyűlhettek volna. A plébániai központ kialakítása hatalmas anyagi terhet rótt a közösségre, ezért volt szükség az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatására. A részletekről Kürnyek Róbert atya mesélt.