Eszencia | Page 11

Nemzetiségi támogatások Rába-vidék öröksége A Magyarországi Szlovének Szövetsége 1990-ben alakult azzal a céllal, hogy sajátos eszközeivel erősítse és fejlessze a magyarországi szlovének identitását és nemzetiségi öntudatát. Feladatának tekinti a magyarországi szlovének anyanyelvű tájékoztatásának kiszélesítését, valamint sajátos kiadású könyvek, publikációk, kiadványok, filmek, videók és játékfilmek készítését és terjesztését. A szövetség tevékenységéről Bajzek Gyöngyi titkárt kérdeztük. R.: Mikor és milyen céllal alakult meg a szervezet? B.GY.: Szövetségünk az alapszabályban rögzített célkitűzések és az éves programok alapján fontos eredményeket ért el az elmúlt években. Folytattuk kisszámú nemzetiségi közösségünk helyzetének javítását, ápoltuk nemzetiségünk gazdag kultúráját. Szervezetünk vezetése kezdettől fogva hangsúlyozza óvodáink és iskoláink anyanyelvünk megőrzésében és nemzetiségi öntudatunk fejlesztésében betöltött szerepét. Gyermekeink számára nyári nyelvtáborokat, rajztáborokat, valamint szlovén színdarabokat, bábelőadásokat, programokat szervezünk. Szövetségünk tevékenységében a legtöbb elismerés a Rába-vidéki kulturális csoportokat illeti. Ez a 100-nál is több lelkes taggal rendelkező 9 felnőtt csoport, valamint mentoraik lelkiismeretes munkájának eredménye, érdeme. Az amatőr kulturális csoportok a Rába-vidéki kultúra ápolásával, kulturális örökségünk, értékeink megőrzésével hozzájárulnak a Rába-vidéki szlovének nyelvi és nemzetiségi öntudatának, identitástudatának megerősítéséhez. Fontos megemlítenünk a kulturális élet egy másik szegmensét, a Szlovének Házában megrendezésre kerülő színvonalas képzőművészeti kiállításokat és alkotótáborokat. A Rába-vidéki szlovének körében népszerűek az évente megrendezésre kerülő hagyományos rendezvények, többek közt a Rába-menti Szlovén Nap és a Szlovén Kultúra Napja keretében megrendezett programok. Szövetségünk már évek óta szervezi és anyagilag támogatja a különféle zarándokutakat és ezzel erősíti identitásunk megőrzését a vallás területén. R.: Mi a fő tevékenységi körük, törekvésük? B.GY.: A nemzetiségi közösségek fennmaradása szempontjából nagyon fontos szerepet tölt be a közösség kapcsolattartása az anyaországgal. A Szlovéniával fenntartott kapcsolataink nagyon széles skálán mozognak. A szövetség serkenti a nemzetiségi anyanyelv tanulását és használatát, a kultúrájuk megőrzését és fejlesztését. Feladatának tekinti a magyarországi szlovének anyanyelvű tájékoztatásának kiszélesítését, valamint sajátos kiadású könyvek, publikációk, kiadványok, filmek, videók és játékfilmek készítését és terjesztését. R.: Mire fordítják a támogatást? B.GY.: Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kapott támogatást a Szlovén Kulturális és Információs Központ működésére használtuk fel. 1998. novemberében megvalósult a Rába-vidéki szlovén közösség álma, megnyílt a szentgotthárdi Szlovén Kulturális és Információs Központ. A központot a Porabje kft. működteti, melynek tulajdonosa a Magyarországi Szlovének Szövetsége. A központ részét képezi a Lipa szálloda és étterem. A modern konferencia és kiállítóterem számos konferenciának, tanácskozásnak, rendezvénynek és állandó kiállításnak ad otthont. Ez az épület a Szövetség székhelye, illetve a Porabje újság és a Szentgotthárdi Szlovén Rádió szerkesztősége is itt működik. Az épület lehetőséget nyújt a Rába-vidéki kulturális csoportok és az anyaországból idelátogató csoportok fellépéseihez is. További sok sikert kívánunk az egyesületnek!