Escrivint fem Badia Fundació Cívica Oreneta del Vallès

ANTENAS DE BADIA

La iniciativa per arribar

als més necessitats, amb

l'ajut del comerç local.

VOLUNTARIAT

Aporta el teu gra de

sorra, per a millorar

la vida de moltes

persones. T'hi animes?

BIG MONEY

ESCACS A L'ESCOLA

Recolzant l'educació,

caminant cap a

l'excel·lència educativa.

NÚM. 12 ANY 2022

gent gran i soledat no desitjada

Escrivint fem Badia

una priorITAT de la

socieTAT actual