ES 11/2019 web ES_11_2019_web - Page 9

„Kocka“ v rôznom štandarde VELUX pripravil tri varianty projektov a všet- ky vychádzajú zo siedmich jednoduchých princípov – základných krokov, ktorými možno dosiahnuť kvalitatívne parametre na úrovni novopostavených domov. Všetky tri ukazujú, ako zväčšiť priestor využitím podkrovia, správny návrh presvetlenia domu, využitie schodiskovej šachty na presvetlenie a vetranie či tienenia na oknách. Rozdielna je len miera renovácie jednotlivých častí budovy, štandard materiálov a využitie technológií, samozrej- me, aj výška finančných prostriedkov. Variant ŠTANDARD zahŕňa zateplenie obálky domu na požadovanej úrovni, renováciu jednej kúpeľne, prízemie zostáva bez zásadných úprav a dopĺňa ho schodisko do novovytvoreného podkrovia. Použijú sa štandardné materiály. V kategórii ŠTANDARD PLUS sa už mení charakter domu, okrem zateplenia obálky budovy na úrovni odporúčaných hodnôt sa zateplí aj podlaha. Rekonštrukciou prejdú obe poschodia – prízemie so zmenou dispozície a vstavba podkrovia – a vybudujú sa dve kúpeľne. Tejto kategórii zodpovedajú aj použité materiály. Riešenie PRÉMIUM zahŕňa nad rámec predchádzajúcej kategórie využitie obnoviteľných zdrojov energie a prémiové materiály. Súčasťou riešenia je aj návrh prístavby jedálne. „Projekt v troch finančných variantoch je dostupný zadarmo, vrátane skúseností, ktoré sme získali pri realizácii,“ vysvetľuje Dagmar Plevačová. Majitelia štvorcových rodinných domov nájdu na špecializovanej stránke projektu www.renovactive.sk kompletný návod, ako dom rekonštruovať a premeniť na zdravé a moderné bývanie. Nechýbajú konkrétne technologické riešenia a rady odborníkov. Poradí tiež, ako rekonštrukciu financovať a ako získať niektorú z rôznych možností štátnej podpory zameranej na obnovu a rekonštrukciu domov. ❖ 19 času. Je preto nevyhnutné, aby sme v nich vytvárali a udržiavali zdravé a komfortné prostredie. Z našich prieskumov vyplynulo, že viac ako úspora energií motivuje Slovákov k renovácii zvýšenie komfortu bývania a RenovActive im ponúka oboje,“ dopĺňa Dagmar Plevačová. V nasledujúcich dvoch rokoch bude VELUX sledovať prevádzku domu, monitorovať a merať kľúčové parametre v spolupráci s Katedrou technických zariadení budov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.