ES 11/2019 web ES_11_2019_web - Page 7

ZAUJALO NÁS NEVEĽA OPTIMIZMU, RADOSŤ Z PROJEKTOV Prinášame vám posledný prieskum agentúry CEEC Research, ktorý naznačil opatrné prognózy na stavebnej scéne na rok 2020. Ich dôvody však nie sú ekonomické, ale politické. Nastávajúce parlamentné voľby vyvolávajú neistotu, najmä čo sa týka investícií do infraštruktúr. Radostnejšie a  inšpiratívne v  mnohých smeroch sú príklady udržateľnej výstavby z  ateliéru našich aj zahra- ničných autorov. Pripravila Adela Motyková Foto: ČVUT, MOZHAO ARCHITECTS Kancelárie sú medzi investormi populárne Silný dopyt nájomníkov po kancelárskych priestoroch predstavuje solídny základ pre investičný trh. Kancelárie zostali najžiada- nejšou triedou aktív na všetkých trhoch s celkovým objemom investícií v CE6 v roku 2018 na úrovni 6,58 miliardy eur, čo je 38 % z celkového objemu investícií v týchto šiestich krajinách. Kým investície do retailu v tomto roku výrazne poklesli, kancelárie zostali medzi investormi veľmi populárne, keďže sledované transakcie v prvom polroku 2019 dosiahli objem 3,66 miliardy eur. CBRE za uplynulý polrok zaznamenala najvyšší medziročný nárast objemu investícií v Poľsku a Českej republike, a to 1,66 miliardy eur, respektíve 730 miliónov eur. Je zaujímavé, že CBRE v Poľsku eviduje rastúci tok transakcií do regionálnych miest, pričom na iných troch sa investície do kancelárií sústreďujú do hlavných miest. V tomto roku sa kancelárske priestory v centrálnej Európe rozšíria takmer o milión štvorcových metrov. Hoci je to oproti minu- lému roku mierny pokles, podľa realitno- -poradenskej spoločnosti CBRE aj tento objem pomôže uspokojiť vysoký dopyt po nových kancelárskych plochách na kľúčových trhoch. V ďalších rokoch bude krivka dodaných plôch dynamicky rásť a prekoná hranicu milióna štvorcových metrov ročne. Analytický prehľad o trhu hovorí, že v tomto roku budú najväčšie absolútne objemy kancelárskych plôch dodané v Bukurešti (336 000 m²) a vo Varšave (230 000 m²). V porovnaní s minulým 14 rokom sa ročná miera odovzdaných plôch v roku 2019 výrazne zvýšila v Bukurešti (+130 %) a v Prahe (+50 %), takmer bez zmeny zostala v Bratislave a vo Varšave. Medziročne poklesla v Budapešti (–50 %) a vo Viedni (–80 %). V horizonte dvoch rokov sa počet dodaných kancelárskych plôch na väčšine sledovaných trhov zvýši. Plánovaný objem plôch v CE6 (Bukurešť, Budapešť, Bratislava, Praha, Varšava a Viedeň) dosiahne v roku 2020 približne 1,2 milióna štvorcových metrov a takmer 1,5 milióna štvorcových metrov v roku 2021. Relatívne najviac plôch je plánovaných a vo výstavbe v Sofii a Belehrade. V 3. štvrťroku 2019 tu v porovnaní s existujúcimi plochami dosiahol celkový rozostavaný objem kancelárií pomer približne 20 %. Nasledujú mestá Bukurešť, Budapešť a Varšava, kde pomer plánovaných a dostavaných plôch dosahuje takmer 15 %. Pomerne extrémne sú však údaje z Viedne a zo Záhrebu, kde je rast nových plôch veľmi obmedzený. Pomer plánovaných a hotových kancelár- skych plôch je tu na úrovni iba 5 %. Masívny dopyt po kancelárskych priesto- roch viedol k ambicióznym odhadom dokončených plôch. Súčasný stav stavebného trhu, na ktorý vplýva napríklad kritický nedostatok ľudských zdrojov, viedol k závažným oneskoreniam kolaudácií nových budov, a teda k posunu termínov dodania kancelárií. Prognóza CBRE na rok 2019 sa tak znížila o 35 % v porovnaní s odhadom spred dvanástich mesiacov. Z rovnakých dôvodov môžu byť upravené smerom nadol aj prognózy dodania nových kancelárskych plôch pre roky 2020 a 2021. Bratislava v treťom kvartáli bez nových kancelárií V treťom kvartáli tohto roka sa v Bratislave neskolaudovala žiadna nová kancelárska budova. Vo výstavbe zostáva v Bratislave sedem kancelárskych budov, ktoré v rokoch 2019 a 2020 prinesú na trh približne 118 000 štvorcových metrov moderných kancelárskych priestorov. Celková ponuka kancelárskych priestorov (Office Stock) dosiahla v treťom kvartáli v Bratislave vyše 1,8 milióna štvorcových metrov; 62 % z tejto ponuky naďalej tvoria kancelárske priestory v štandarde A a 38 % kancelárske priestory v štandarde B. V rámci celkovej ponuky kancelárskych priestorov má 32 budov (v celkovej výmere viac ako 621 000 m 2 alebo 34 % z celkové- ho objemu) jeden z certifikátov zelenej budovy/trvalo udržateľnej budovy – buď certifikáciu LEED, alebo BREEAM. Transakcie, ktoré boli uzatvorené počas tretieho kvartálu 2019, dosiahli celkovú výmeru necelých 27 000 štvorcových metrov, čo v porovnaní s druhým kvartálom 2019 predstavuje pokles o 68 % prenajatej výmery. Prerokovania súčasných nájmov v tomto kvartáli predstavovali 46 % všetkých transakcií, nové nájmy tvorili 41 %, expanzie prenajatých plôch predstavovali 5 % a prednájmy tvorili 8 % všetkých transakcií. Dominovali transakcie spoločností zo sektora profesionálnych služieb (28 %), tesne nasledované spoločnosťami z IT sektora (26 %).