ES 11/2019 web ES_11_2019_web - Page 5

EDITORIAL PROTIKLADY SÚ SÚČASŤOU NÁŠHO ŽIVOTA Nedá sa nevšimnúť, že na Slovensku, najmä v našom hlavnom meste, sa v posledných rokoch stavia ako o život. Stalo sa už tradíciou, že Slovenská komora architektov vždy na jeseň predstaví a ocení najlepšie a najkrajšie stavby. Novodobú tradíciu dialógu a konštruktívnej konfrontácie protikla- dov vytvára aj skupina teoretikov a architektov, ktorí upozorňujú na príklady z opačného konca stupnice. Ich ambíciou je ukázať nielen najhoršiu architektúru, ale jej poznaním predchádzať podobným chybám v budúcnosti. To zlé by rozhodne nemalo presiahnuť únosnú mieru a zostať nepovšimnuté. Diela nominované na osemnásteho „Cézara“ ste si mohli pozrieť vo verejnoprávnej televízii a my vám ich na našich stránkach pripomíname. Aj anticena Brutus vo svojom druhom ročníku už pozná víťaza. Popri nominovaných verejných stavbách, verejných priestranstvách či rekon- štrukciách si ju odniesol hotel Park Inn Danube. S už dávnejšie kritizova- nou fasádou hotela je jeho majiteľ spokojný a verejnosť si zvyká... Adela Motyková výkonná šéfredaktorka Aktuálny Eurostav sa upiera na oblasť nebytových budov, najmä adminis- tratívnych, a to aj z pohľadu pracovného prostredia. Trendom sú stále otvorené priestory, ktoré ponúkajú príležitosť na spoluprácu, zároveň sú však zdrojom konfliktov, najmä ak pracujú vedľa seba ľudia s rôznymi nárokmi na vnútorné prostredie. O takýchto aj o iných problémoch sa môžete dozvedieť v rozhovore s odborníkom z odboru správy budov a facility manažmentu. Protikladom spoločného pracovného priestoru sú klasické kancelárie. Poskytujú súkromný priestor, možnosť sústredenia a prispôsobenie podmienok vlastným preferenciám, bývajú však prekáž- kou tímovej spolupráce. Takéto protikladné priestory sa stali aj témou nášho diskusného fóra. Ideálne usporiadanie kancelárií vychádza z oboch prístupov. Teda miestností na tvorivú prácu na jednej strane a spoločného priestoru na výmenu nápadov a informácií na druhej strane. Tak ako to poňali v novopostavenej aj rekonštruovanej administratívnej budove, ktoré vám predstavujeme v rubrike Architektúra. V každom prípade by mali mať všetky pracovné priestory zdravé prostredie, ktorého parametre nájdete v článku znalca z odboru TZB. Okrem toho prinášame množstvo aktuálnych informácií zo stavebného a architektonického diania – ešte stále môžete prihlásiť zaujímavé dielo do súťaže Stavba roka, a spomíname aj nie veľmi optimistické vyhliadky stavebníctva podľa najnovšej analýzy vyplývajúce z neistoty spojenej s našimi budúcoročnými voľbami. Ozaj, uvedomujete si, najmä tí, ktorí zažili komunistický režim, že demokraciu u nás budujeme už tridsať rokov, počas ktorých sme mohli spoznať jej pozitíva aj negatíva? Na decembrové číslo, v ktorom zhodnotíme stavebný rok 2019 a pripome- nieme firmy, ktoré v ňom slávia významné jubileá, sa môžete tešiť 19. 12. 2019. 6