ES 11/2019 web ES_11_2019_web - Page 31

Akustika AKUSTIKA stavebná a priestorová stavebná a priestorová Monika Rychtáriková Vojtech Chmelík Daniel Urbán Autori Monika Rychtáriková, Vojtech Chmelík a Daniel Urbán sa v šiestich kapitolách prostred- níctvom jednoduchých príkladov a vysvetlení snažia sprístupniť čitateľovi najpodstatnejšie po- znatky z priestorovej a stavebnej akustiky. Publikácia vysvetľuje teóriu, na základe ktorej sú normy a pravidlá tvorené a neustále prispôsobované súčasnému štandardu a snaží sa vysvetliť spôsob, akým akustika do architektonického návrhu vstupuje. Kniha je určená predovšetkým architektom a projektantom. Objednávky: 02/32 66 28 27, predaj.knih@eurostav.sk | Viac informácií na: www.eurostav.sk a www.archbooks.sk