ES 11/2019 web ES_11_2019_web - Page 3

AKTUÁLNE O stavebnej a priestorovej akustike V bratislavskej Galérii NEDBALKA prebehla 15. októbra odborná konferencia, ktorú spoločne zorganizovali spoločnosť Knauf Bratislava a Vydavateľstvo EUROSTAV. Spoločnosť Knauf si dala za cieľ šíriť osvetu o téme akustiky a jednou z jej prvých iniciatív bolo usporiadať konferenciu pre architektov a projektantov o navrhovaní priestorov z hľadiska akustiky. Odborný program konferencie pripravilo Vydavateľstvo EUROSTAV v spolupráci s odbornou garantkou podujatia prof. Monikou Rychtárikovou, odborníčkou na akustiku, ktorá pôsobí na Fakulte architektúry KU Leuven v Belgicku 4 a zároveň na Katedre architektúry SvF STU Bratislava a je aj predsedníčkou Slovenskej akustickej spoločnosti. Konferenciu otvorila prednáškou o mýtoch a faktoch v stavebnej aj priestorovej akustike. Na konferencii vystúpila aj odborníčka na akustiku a predsedníčka Holandskej akustickej spoločnosti Dr. Margriet Lautenbachová, ktorá spolupracovala na viacerých zaujímavých stavbách z hľadiska akustiky, napr. na rekonštrukcii Paláca kultúry v Drážďanoch. S informáciami o nich sa podelila aj s prítomnými architektmi a projektantmi. Dr. Herbert Muellner, vedúci akreditovaného akustického laboratória vzdelávacieho inštitútu TGM Viedeň v Rakúsku, sa vo svojej prednáške venoval izoláciám v stavebnej akustike. Doc. Ing. Vojtech Chmelík, PhD., zo Stavebnej fakulty STU Bratislava poukázal zase na špecifiká pri rekonštrukciách budov z hľadiska akustiky a konferenciu uzavrel Ing. Juraj Slezák, vedúci technic- kého oddelenia Knauf Bratislava, ktorý hovoril o systémových akustických riešeniach KNAUF v suchej výstavbe. Odborný program konferencie sa končil podnetnou panelovou diskusiou, počas ktorej panelisti odpovedali na viaceré otázky z pléna, týkajúce sa najmä konkrétnych problémov z praxe navrhovania či už bytových, alebo nebytových priestorov. ❖