ES 11/2019 web ES_11_2019_web - Page 25

VÝSTAVBA VO SVETE Uloženie zasklenia Vo vozovni električiek inštaloval Hermann Herter 1 098 okien, čo zodpovedá ploche 2 835 m 2 . Okrem toho otvoril strechu pomocou šiestich jednoposchodových a dvojposchodových svetlíkov. Od výstavby spred vyše 70 rokov sa budova električkového depa s podlahovou plochou 19 670 m 2 nikdy kompletne neopravovala. Preto bol obvod budovy a nosná konštrukcia, najmä zasklená hala, vo veľmi zlom stave a komplexná rekonštrukcia zahŕňala celý rad opráv. Napríklad statiku vylepšili podľa súčasných požiadaviek vrátane ochrany pred nárazmi a zemetraseniami. Dôraz kládli aj na opravy a optimalizáciu súvisia- cu s energiou, ako aj na zníženie energie na vykurovanie a zvýšenie energetickej účinnosti. To si vyžiadalo obnovu stavebných služieb, ako sú kúrenie, vetranie, sanita, klimatizácia a elektrické systémy. V dôsledku toho sa implemento- vali aj predpisy požiarnej ochrany a teplotné požiadavky. Nová „vnútorná pokožka“ Najrozsiahlejšie rekonštrukčné práce prebehli vo vozovni. Keďže svetlá a priehľadná sklenená architektúra má pre Zürich veľký kultúrny a historický význam, vonkajší vzhľad a nosná 52 konštrukcia museli zostať do veľkej miery nezmenené. Fasáda s filigránovým a priehľadným vzhľadom vykazovala výrazné nedostatky týkajúce sa zimnej a letnej tepelnej izolácie. V rámci rekonštrukcie nainštalovali zvnútra v spodnej časti existujúcej fasády druhú vrstvu izolácie a modernú oceľovú fasádu s izolačným trojitým sklom a tieniacimi systémami na ochranu pred slnkom. Vďaka stavebnej hĺbke iba 60 milimetrov dosahujú tepelne oddelené oceľové profily použitého systému Janisol Primo vynikajúce tepelnotechnické hodnoty a tak aktívne prispievajú k udržateľnej výstavbe. Nová vnútorná fasáda pomohla optimalizovať tepelné straty v zime a tienenie zasa letný tepelný príkon. Počas rekonštrukcie komplexne odstránili azbest, zlikvidovali cementové spoje v betónovej fasáde a zasklení, káblové kanály, protipožiarne dvere, podlahové krytiny, stropné dlaždice, izoláciu potrubí atď. Strechy a svetlíky Pre zlý stav a koróziu museli kompletne opraviť aj strechu z ľahkých betónových prvkov. Konštrukcia z kombinácie dreva a plechu sa ukázala ako najekonomickejší variant opravy a dosiahla sa ňou i požadovaná odolnosť konštrukcie proti zemetraseniu. Pre vek a netesnosti vymenili aj strešnú krytinu a strechu kompletne zaizolovali. Nové strešné plochy sú teraz ideálne na využitie solárnej energie. Umožnili nainštalovať 1 600 fotovoltických panelov, ktoré dokážu pokryť 65 % elektrickej energie potrebnej na prevádzku depa. Vykurova- nie a chladenie zabezpečuje tepelné čerpadlo, ktoré využíva energiu podzem- nej vody. Existujúce svetlíky zasklili izolačným sklom a každé piate okno svetlíkov museli vymeniť za nové, aby sa otváralo bez akýchkoľvek problémov. Výsledok Dnes sú štrukturálne a technické nedostatky minulosťou a veľkoplošné zasklenie obrovskej haly žiari novotou. Vďaka koordinovaným a harmonickým riešeniam zateplenia plášťa a obnovy stavebných konštrukcií sa podarilo budovu kompletne zrenovovať. Energe- tické opatrenia prispeli k tomu, že budovy teraz spĺňajú súčasné tepelnotechnické požiadavky. Všetky práce sa definovali a realizovali po dohode s mestskou pamiatkovou ochranou, aby sa zachovalo významné svedectvo priemyselnej výstavby v Zürichu. Vďaka rekonštrukcii sa v najbližších rokoch očakáva nárast počtu cestujúcich o 30 %. ❖