ES 11/2019 web ES_11_2019_web - Page 24

51 Klient: Verkehrsbetriebe Zürich, v zastúpení: Amt für Hochbauten Architekti: Ernst & Humbel GmbH, Zürich Generálny dodávateľ: MMT AG, Winterthur Investícia: 31,8 mil. CHF (frankov) vrátane mestských rezerv Kovová konštrukcia: Geilinger AG, Winterthur Plánovanie fasád: Atelier P3 AG, Zürich Okenný systém: Okná Janisol Primo a Janisol HI dvere (Jansen AG) Rekonštrukcia: 2016 – 2019