ES 11/2019 web ES_11_2019_web - Page 23

VÝSTAVBA VO SVETE OBNOVA SKLENÉHO PALÁCA V ZÜRICHU Pripravila Martina Horváthová Foto: Zeljko Gataric, Zürich, Jansen AG, Oberriet/CH Impozantná stavba stúpa v dĺžke 250 metrov pozdĺž železničnej trate priamo nad Seebahngraben neďaleko stanice Zürich-Wiedikon. Dominantou je oceľová konštrukcia, ktorá zaujme veľkým zasklením filigránovými profilmi. V hale umývajú a parkujú električky predovšetkým v noci. Celú stavbu tvorí skladová hala a dve oficiálne budovy na Elisabethenstrasse. V roku 1913 navrhol Friedrich Fissler hlavnú a administratívnu budovu. Neskôr, v rokoch 1939 až 1949, rozšírili objekt o skladovú halu pod vedením mestského staviteľa Hermanna Hertera. Všetky tri budovy s celkovým objemom 102 600 m 3 sú uvedené v mestskom inventári umeleckých a kultúrno-historických objektov mesta Zürich, ktoré si zaslúžia ochranu. Dôvody rekonštrukcie Vinou nedostatočnej izolácie starej budovy električkového depa bolo v nej v zime veľmi chladno a v lete horúco. Nebola tu zaručená ani seizmická bezpečnosť a nosnosť budovy dosiahla svoj limit. Pre tieto nedostatky budova už nespĺňala požiadavky moderného pracoviska. Okrem týchto výziev museli prekonať ešte ďalšiu – oprava nemohla narušiť premávku električiek, preto rekonštrukčné práce museli prebiehať počas plnej prevádzky. 50 Stanica električiek na Elisabethenstrasse v Zürichu sa považuje za umelecko-kultúrny pamiatkovo chránený objekt. Za posledné tri roky prešla veľkou obnovou bez prerušenia premávky električiek a dnes už sú štrukturálne a technické nedostatky odstránené a veľko- plošné zasklenie obrovskej haly žiari v celej kráse.