ES 11/2019 web ES_11_2019_web - Page 20

ARCHITEKTÚRA ZNOVUZRODENIE BBC IV AKO PRESSBURG TOWER Administratívnu budovu skolaudovali v roku 1999, pred rekonštrukciou bola štyri roky opustená a tomu zodpovedal aj jej technický stav. Bola zastaraná a nevyhovovala súčasným nárokom na moderné biznis centrá. Nový majiteľ UCTAM, s. r. o., ju nezbúral, uprednostnil jej rekonštrukciu zameranú na technické opatrenia zlepšujúce stav objektu. Architektonické riešenie rešpektuje pôvodný vzhľad a atmosféru budovy s jej troma časťami s charakteristickou okrúhlou vežou. Fasáda ostala pôvodná, len na nej pribudlo zreteľné uchytenie jestvujúcich obkladových dosiek. Pri vstupnom technickom posudzovaní objektu, ktoré zabezpečovala spoločnosť DELTA, sa zistilo, že treba zlepšiť statiku budovy a spevniť ju. Na vystuženie skeletu vonkajšej a vnútornej konštrukcie vrátane stropov využili najmodernejšiu technoló- giu – uhlíkové vlákna a kotvy do hlavíc stĺpov. Zmodernizovali sa aj všetky technológie zabezpečujúce súčasné požiadavky na kvalitné a bezpečné vnútorné prostredie, teda chladenie, vzduchotechnika, elektroinštalácia. Najviac dali odborníkom zabrať protipožiarne bezpečnostné opatrenia – elektronická požiarna signalizácia, evakuačný rozhlas. Podlažia vertikálne spája šesť nových výťahov a schodisko. Najväčší stavebný zásah sa 46 Na jeseň tohto roka dokončili rekonštrukciu bývalej budovy BBC IV s ikonickou vežou v tvare okrúhleho ufa na Plynárenskej ulici v Bratislave. Oživený dvanásťpodlažný admi- nistratívny komplex bude aj naďalej plniť svoju funkciu a dotvárať charakter tejto pretvárajúcej sa bratislavskej biznis zóny, no už pod novým názvom Pressburg Tower. Záchrana kultovej budovy a využitie pôvod- ných konštrukcií sú významným momentom, príkladom, ako sa konkretizujú požiadavky udržateľnosti.