ES 11/2019 web ES_11_2019_web - Page 19

ARCHITEKTÚRA interiérových materiáloch a riešeniach pracovných priestorov pre zamestnancov. Môžete opísať dispozíciu nového sídla? Budú nové priestory slúžiť len pre potreby vašej spoločnosti alebo ich ponúknete i ďalším firmám? Projekt nového sídla zahŕňal rekonštrukciu pôvodného objektu s nadstavbou a prístavbou haly. Časť objektu využijeme pre svoje potreby a zvyšok objektu bude slúžiť na prenájom ďalším spoločnostiam. Profil spoločnosti HSF System SK pôsobí na Slovensku od roku 2010 ako dcérska spoločnosť čes- kej spoločnosti HSF System. Sídlo má v Žiline a ďalšie pobočky sú v Košiciach a Bratislave. Medzi jej zákazníkov pat- ria hlavne developerské spoločnosti, výrobné firmy, logistické spoločnosti a obchodné reťazce. Spoločnosť zabez- pečuje generálne dodávky stavieb, za- isťuje projekčné práce, inžinierske čin- nosti a zaoberá sa developerskými aktivitami. Realizuje kompletné strešné a fasádne opláštenie moderných admi- nistratívnych, komerčných a priemysel- ných objektov vrátane rekonštrukcií. Počas celej svojej existencie realizovala spoločnosť zákazky v celkovom objeme 111 045 000 eur. V rokoch 2016 a 2017 získala skúsenosti pri výstavbe tzv. ze- lených objektov aj podľa nemeckého certifikačného systému DGNB. Išlo o výstavbu prvého takto certifikované- ho objektu na Slovensku (DS Logistic). 44 Samotná administratívna časť má vrátane nadstavby štyri nadzemné podlažia s cel- kovou plochou na prenájom asi 1 700 m 2 . Skladovacie priestory majú 300 m 2 . Ako sídlo našej spoločnosti slúži tretie a štvrté podlažie. Druhé podlažie je určené na prenájom kancelárskych priestorov ďalším subjektom, tam máme aktuálne prenajaté asi dve tretiny priestorov. Na prenájom ako obchodné a showroomové priestory ponúkame aj kompletné prvé podlažie. Na čo ste sa zamerali v prípravnej fáze projektu? Snažili sme sa hlavne o integritu a vizuálny podpis objektu v exteriérovej a interiérovej časti tak, aby sme zachovali vizuálnu identitu sídla svojej materskej spoločnosti. Veľa sme sa venovali dispozičnému členeniu existujúceho objektu, ktorý nám svojím nosným systémom z prefa prvkov ponúkal veľkú voľnosť vzhľadom na požadované dispozičné riešenie. Doteraz sme boli v prenajatých priestoroch, ktoré už dispozične nezodpovedali prevádzke a fungovaniu našej spoločnosti. Takže pri návrhu nových priestorov sme sa zameria- vali na dispozičné hľadisko v súvislosti s rozdelením jednotlivých firemných oddelení a väzieb medzi nimi. Aké stavebné riešenie alebo stavebné materiály ste použili? Fasáda nového sídla je zo sendvičových panelov s krycím prelamovaným plechom alebo s dreveným obkladom. Výplne otvorov sú z hliníkových sklených profilov s izolovaným trojsklom. Budova je vybavená LED osvetlením a dátovými kabelážami v rozsahu dochádzkových alebo zabezpe- čovacích prístupov. Pripravujete slávnostné otvorenie svojho nového sídla? Slávnostné otvorenie nového sídla by sme radi spojili s oslavou 10. výročia vzniku našej spoločnosti HSF System SK, ktorá začala na slovenskom trhu pôsobiť v roku 2010. Predbežný termín je zatiaľ stanovený na koniec apríla 2020. Ďalší stavebný rok sa pomaly končí. Ako ho budete hodnotiť z pohľadu svojej spoločnosti HSF System SK? Budú stanovené ciele splnené? Tento stavebný rok sa vyvíja veľmi dobre, preto by malo byť hodnotenie rozhodne pozitívne. Zákazky máme dohodnuté až do polovice budúceho roku, čo je napríklad s ohľadom na minulé tri alebo štyri roky progres. Navyše, už teraz môžeme povedať, že rok 2019 bude z pohľadu ekonomických výsledkov najlepší v našej takmer desaťroč- nej histórii. ❖ Vybrané referencie Obchodné jednotky (Hornbach, SIKO kúpeľne, ASKO-NÁBYTOK) pre Hobby Park Sekčov, Prešov; výrobné a sklado- vé haly, Immopark Košice; výstavba lo- gistického areálu, Immopark Žilina; rozhľadňa na Dubni, Žilina; rozšírenie skladových priestorov, DS Logistic, Du- najská Streda; prístavba haly pre VW Slovakia, Bratislava; administratívna budova pre Hagleitner Hygiene, Senec.