ES 11/2019 web ES_11_2019_web - Page 18

Názov stavby: ANTRACIT POINT Lokalita: Žilina, mestská časť Považský Chlmec Investor a developer: ANTRACIT PROPERTY, s. r. o. Generálny dodávateľ: HSF System SK, s. r. o. Architekt: A.R.K. ateliér, s. r. o. (Andrea Klenovičová a Roman Klenovič) Zastavaná plocha: 800 m 2 Počet podlaží: 4 Realizácia: 2019 lepšie odrážajú organizačnú štruktúru firmy a vytvárajú istú rezervu na ďalší rozvoj spoločnosti HSF System SK. Nové technológie a dizajnové prvky, ktoré sme použili v administratívnych priestoroch, podporia aj reprezentačnú funkciu našej spoločnosti pri obchodných rokovaniach a schôdzkach s našimi klientmi. Nové sídlo spoločnosti HSF System SK sa nachádza v Považskom Chlmci, čo je mestská časť Žiliny. Základným zadaním pre tvorbu návrhu, okrem potreby moderného sídla našej firmy, bolo zaistenie totožnej vizuálnej identity so sídlom našej materskej spoločnosti HSF System v Ostrave. Zadanie nebolo nijako konkretizované, architekti však túto požiadavku rešpekto- vali a ich vlastná invencia zároveň nebola obmedzená. Môžeme to vidieť napríklad na použití identických materiálov fasádnych častí alebo na niektorých Snažili sme sa hlavne o integritu a vizu- álny podpis objektu v exteriérovej a in- teriérovej časti tak, aby sme zachovali vizuálnu identitu sídla svojej materskej spoločnosti. 43 Aké hlavné požiadavky ste si pre svoje nové sídlo stanovili? Akú lokalitu ste zvolili?