ES 11/2019 web ES_11_2019_web - Page 17

ARCHITEKTÚRA VIZUÁLNY PODPIS A ZACHOVANIE INTEGRITY Foto: HSF System SK Prečo ste sa rozhodli pre stavbu nového sídla spoločnosti? Čo vás k tomu viedlo? Doteraz sme využívali prenajaté priestory na Kysuckej ceste v Žiline, ktoré nám výborne slúžili, no najmä z reprezentačné- ho, vizuálneho a dispozičného hľadiska už neodrážali postavenie našej spoločnosti v rámci pôsobenia na slovenskom trhu, realizovaných projektov a výkonov v posledných rokoch. Čo od nových priestorov očakávate? Rozhodne ďalšie zvýšenie dôvery k našej spoločnosti zo strany klientov. K svojmu vysokému renomé, výborným výsledkom, kvalitným zamestnancom a službám môžeme teda pridať i vlastné zázemie a vlastné kancelárske priestory. Teraz máme nové priestory, ktoré konečne zodpovedajú postaveniu našej spoločnosti na trhu. Moderné priestory zabezpečia kvalitnejšie pracovné prostredie pre našich zamestnancov, ktorí majú obrovskú zásluhu na našom úspechu. Nové priestory zároveň z dispozičného hľadiska K svojmu vysokému renomé, výborným výsledkom, kvalitným zamestnancom a službám môžeme teda pridať i vlastné zázemie a vlastné kancelárske priestory.. 42 Dlhodobo rastúce výnosy a výsledky hospo- dárenia, každoročné rozširovanie tímu za- mestnancov, prestížne a významné generálne dodávky stavieb, opakujúce sa umiestnenia na popredných miestach rebríčka TOP 100 stavebných spoločností – to sú len niektoré ukazovatele úspešnej stavebnej spoločnosti HSF System SK, ktorá si k blížiacemu sa 10. výročiu pôsobenia na slovenskom trhu „darovala“ nové sídlo. O príprave a realizácii projektu sme sa rozprávali s konateľom žilinskej spoločnosti Tomášom Kosom.