ES 11/2019 web ES_11_2019_web - Page 16

DISKUSNÉ FÓRUM KLASIKA ALEBO OPEN SPACE V dnešnej dobe je 70 % kancelárií typu open space, kde všetci pracovníci pracujú vo veľ- kom spoločnom priestore. Jedným z dôvodov, prečo vznikli, je ich nákladová a priestorová efektivita. V porovnaní s viacerými menšími kanceláriami, v ktorých pracuje menší počet osôb, sú veľkopriestorové kancelárie z hľadis- ka využitej plochy a nákladov efektívnejšie. V priebehu rokov sa však spoločnosť rozdelila na dva tábory. Jeden nedá dopustiť na tento koncept, druhý ho zatracuje. Otázka pre respondentov: Pracovali by ste v open space alebo radšej v klasickej kancelárii a prečo? Ing. Dana Masaryková marketing Wolf Slovenská republika, s. r. o. V posledných rokoch sa čoraz viac kancelárskych priestorov stavia alebo renovuje vo forme open space. Na oboch alternatí- vach však čosi je. V open space ste každodenne v úzkom kontakte s kolegami a ste vlastne stále v centre diania. V kance- lárii je zase väčší pokoj, dostatok priestoru na premýšľanie a sústredenú prácu. Mala som možnosť pracovať v open space aj v kancelárii, viem ich teda porovnať. Prišla som na to, že obe možnosti sú pre mňa prijateľné. No musím sa vždy na danú alternatívu „nastaviť“ a prispôsobiť jej spôsob práce. Pri práci v open space riešim dôležité, strategické úlohy zo zasadacej miestnosti alebo z domu, kde sa môžem sústrediť. Ak pracujem v kancelárii, robím si zase častejšie prestávky, aby som mala kontakt s kolegami a mala tak prehľad o tom, čo sa u nás aktuálne deje. Keby som si však mohla vybrať, zvíťazila by u mňa klasická kancelária. Vzhľadom na rôznorodosť projektov a úloh, ktorým sa každodenne venujem, potrebujem mať možnosť poriadne sa nad nimi zamyslieť – bez rôznych rušivých vplyvov. Takisto mám množstvo telefonátov a konferenčných rozhovorov, ktoré by sa v open space nedali zrealizovať. Pri práci v open space som totiž denne takmer polovicu pracovné- ho času strávila v zasadacej miestnosti, čo nie je vždy úplne komfortné. 32 Vladimír Krajčovic predseda predstavenstva AVG group, a. s. Dnešný systém otvorených kancelárií, teda spoločného veľkoploš- ného pracoviska bez stien a deliacich priečok, vyvolal diskusiu medzi užívateľmi, investormi a architektmi. Je veľmi náročné dosiahnuť jednoznačnú odpoveď na celodennú prácu v pracovis- kách typu „open space“ a asi to ani nebude celkom možné. Jednou z výhod práce v otvorených kanceláriách, okrem úspor na prevádzke a efektivity priestranstva, je aj tímová práca kolegov a takto vytvorená spoločná kreativita. Ďalším prínosom otvorenej kancelárie je prirodzené šírenie informácií, komunikácie a myšlie- nok. Prínosom spoločného priestoru môže byť aj zaškoľovanie nových pracovníkov, keďže budú hneď pracovať v kolektíve zabehnutých kolegov. Budovanie a navrhovanie priestorov „open space“ preto treba nastaviť presne podľa potrieb spoločností a ich jednotlivých oddelení, keďže niektoré oddelenia a pracoviská potrebujú na prácu pokojnejšie prostredie bez toho, aby ich rozptyľovali telefonáty, hlučné rozhovory s kolegami a podobne. Z pohľadu svojej práce by som uprednostnil menší typ kancelárie „open space“, kde by som sa zameral na zloženie tímu kolegov tak, aby som získal prínos z rýchlych informácií od kolegov. Zároveň by som však uprednostnil, aby bol súčasťou takejto otvorenej kancelárie aj uzavretý samostatný priestor na jednoduché a rýchle rokovania s inými kolegami tak, aby ostatní neboli vyrušovaní.