ES 11/2019 web ES_11_2019_web - Page 15

Obr. 1 Miera neobsadenosti (%) a neznámi vlastníci, čo znemožňuje sceliť územie výkupmi; vtedy je síce zdĺhavým, ale jediným možným riešením realizácia pozemkových úprav, • absencia územných plánov na danú lokalitu, • dostupnosť pracovnej sily v území. Developer sa o investícii rozhoduje vždy na základe súhrnu a analýzy uvedených kritérií. Kúpna cena pozemku je pritom len jedným z nich. Developer totiž musí k tejto cene pripočítať poplatok za vyňatie pozemku z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a developerský poplatok za rozvoj. Sadzbu poplatku za rozvoj si určuje sama obec. Pohybuje sa od 0 do 35 eur za každý, aj začatý, štvorcový meter podlahovej plochy nadzemnej časti stavby. Z toho vyplýva, že výška ceny pozemku na logistické využitie nad hranicou, ktorá je požadovaná trhom, je pre developera nerentabilná. Prognóza vývoja cien pozemkov Ceny nájmov v priemyselných a logistic- kých areáloch sa aktuálne hýbu od 3,30 do 4,50 eura. Ich výška určuje aj to, koľko môže developer investovať do kúpy pozemku a nasledujúcej výstavby. Cena pozemku by nemala presahovať 15 až 20 % hodnoty projektu. Možno očakávať, že ceny pozemkov v segmente logistiky a priemyslu zostanú v horizonte nasledu- júcich mesiacov stabilné. Ceny pozemkov určuje dostatočná ponuka voľných pozemkov na budúcu výstavbu v ťažisko- vých oblastiach a apetít investorov. Hráči aktívni na trhu napriek tomu narážajú na skutočnosť, že množstvo vlastníkov pozemkov požaduje ceny vysoko nad úrovňou 50 eur/m 2 , pričom v niektorých prípadoch ide aj o pozemky bez existujúcej infraštruktúry. Takéto ceny, samozrejme, záujemcov odrádzajú a tí hľadajú investičné príležitosti inde. ❖ 31 Obr. 2 Priemyselné priestory vo výstavbe (m², tisíc)