ES 11/2019 web ES_11_2019_web - Page 12

Odborná konferencia 21. november 2019 BRATISLAVA PROTIPOŽIARNA OCHRANA BUDOV V ROKU 2020 LEGISLATÍVA – PROJEKTOVÉ RIEŠENIA – MATERIÁLOVÉ TRENDY – POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA Konferencia sa koná pod záštitou prezidenta Hasičského a záchranného zboru. Organizátori : Konferenciu podporujú: Hlavní partneri: Odborný partner: Reklamní partneri: Odborný program a prihlášku nájdete na www.vydavatelstvoeurostav.sk/sk/konferencie.