ES 11/2019 web ES_11_2019_web

EUROSTAV 11/2019 Odborno-vedecký recenzovaný časopis o stavebníctve a architektúre HLAVNÁ TÉMA: NEBYTOVÉ PRIESTORY VÝSTAVBA Sklený palác v Zürichu € HLAVNÁ TÉMA Zdravé vnútorné prostredie ARCHITEKTÚRA Vizuálny podpis a zachovanie integrity