Eotvos-hirlevel-07-evf-09-szam

2019/2020 7. évfolyam 9. szám Merítés A z E ö t v ö s J ó z s e f E v a n g é l i k u s G i m n á z i u m , E g é s z s é g ü g y i é s M ű v é s z e t i S z a k g i m n á z i u m h í r l e v e l e Hírlevél, 2020. május Kedves Olvasó! Hírlevelünk tartalma rendszerességgel merít iskolánk életének történéseiből. Legyen a vendégünk! A szerkesztők. Május Szerkesztők: Czinder Anita Kóczán Krisztián Felelős kiadó: Gottschling Gábor igazgató Kattanj ránk!