Enertec Tuulivoimakatsaus 2021 | Page 2

VIHDOIN MYÖTÄTUULESSA tuulivoimakatsaus 2021
TOIMITUKSELTA

VIHDOIN MYÖTÄTUULESSA tuulivoimakatsaus 2021

Tuulivoima-alan kasvunäkymät ovat huimat – ja paranevat yhä . Tänä vuonna tuulivoimakapasiteettia odotetaan valmistuvan ennätyksellinen määrä , lähes 1 000 megawattia . Ennätysvuosi oli toki edellinenkin : viime vuonna Suomeen rakennettiin 67 uutta tuulivoimalaa , joiden yhteenlaskettu teho on 302 megawattia . Ja viimeinkin : suurin osa vuonna 2020 rakennetuista tuulivoimaloista on rakennettu markkinaehtoisesti , ilman valtion taloudellista tukea .
Summa summarum : vuonna 2020 tuulivoimaloilla tuotettiin 7 788 gigawattituntia puhdasta sähköä , mikä vastasi noin 10 prosenttia koko Suomen sähkönkulutuksesta ja noin 12 prosenttia maan sähköntuotannosta .
Suomen Tuulivoimayhdistyksen ( STY ) vuosittain päivittämän , helmikuussa julkaistun tuulivoimahankelistan mukaan Suomeen on suunnitteilla tuulivoimahankkeita yhteensä 21 300 megawatin edestä . Suunnitteluprosessin eri vaiheissa olevien tuulivoimahankkeiden määrä on suurempi kuin vuosi sitten .
Suomeen on STY : n päivitetyn tuulivoimahankelistan mukaan suunnitteilla kahdeksankertainen määrä tuulivoimaa maan tämänhetkiseen kapasiteettiin nähden . Tuulivoimahankkeista reilu 18 500 megawattia on suunnitteilla maalle ja 2 800 megawattia merelle . Maatuulivoimahankkeissa on nähtävissä 18 prosentin kasvu viime vuoteen nähden .
Uusia tuulivoimahankkeita on käynnistetty viimeisen vuoden aikana useita : hankekehityksen alkuvaiheessa ( esiselvitys , kaavoituksen alkuvaihe , YVA-menettely käynnistetty ) on lähes kaksinkertainen määrä kapasiteettia viime vuoteen verrattuna .
Vaikka osa listan hankkeista on vasta suunnittelun alkuvaiheessa , noin 30 prosenttia ( 6 000 megawattia ) hankkeista on joko rakenteilla tai investointipäätöstä vaille valmiita rakennettavaksi ( rakennuslupa myönnetty ). Vuoteen 2024 mennessä Suomen tuulivoimatuotanto tulee kaksinkertaistumaan noin 8 terawattitunnista noin 16 terawattituntiin .
Nyt kun tuulivoiman tuotantokustannukset ovat laskeneet merkittävästi ja maatuulivoimahankkeiden uudet investointipäätökset tehdään ilman valtion taloudellista tukea , tuulivoimasta on todella tullut se kaikkein nopein tapa lisätä maamme uusiutuvan energiantuotannon määrää . Tuulivoima on nykyisellään fiksu ja kestävä tapa vastata suomalaisen yhteiskunnan kunnianhimoisesta sähköistymisestä johtuvaan sähkönkysynnän kasvuun .
Eniten tuulivoimahankkeita on suunnitteilla Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan , jonka kunnissa on yli 80 eri suunnitteluasteella olevaa tuulivoimahanketta . Pohjois-Pohjanmaa säilyttää siis asemansa Suomen suurimpana tuulivoimamaakuntana . Tällä hetkellä lakeuksilla on yli kolmasosa ( 35 %) koko maan tuulivoimakapasiteetista .
Pohjois-Pohjanmaan kunnille tuulivoimalat ovat mukava rahasampo : vuonna 2020 kunnat saivat yhteensä lähes kuuden miljoonan euron kiinteistöverotulot paikallisista tuulivoimaloista .
Kuntatasolla tarkasteltuna Suomen kunnista eniten tuulivoimaa on suunnitteilla Iihin , kun katsotaan tuulivoimahankkeiden yhteenlaskettua tehoa ( 8 hanketta , 1 799 megawattia , osa merituulivoimaa ). Eniten hankkeita on suunnitteilla Kristiinankaupunkiin ( 9 hanketta , 793 megawattia ).
Tuulivoimasta ovat kiinnostuneita myös erilaiset yritykset , joiden varsinainen liiketoiminta ei liity energiaan juuri millään tavalla . Yksi tällä saralla kunnostautuneista isoista toimijoista on Ikea , joka on investoinut suomalaiseen tuulivoimaan merkittävästi rakentamalla viisi tuulivoimapuistoa Suomeen .
Ikea tähtää ilmastopositiiviseksi vuoteen 2030 mennessä vihreällä strategialla , jossa tuulivoimalla on keskeinen rooli . Samalla Ikea on myös ensimmäisiä yrityksiä , jotka investoinnillaan uusiutuvaan energiaan mahdollistivat tuulivoiman rakentamisen Suomeen ilman valtion taloudellista tukea .
Ikean panostus suomalaiseen uusiutuvaan energiaan huomioitiin Suomen Tuulivoimayhdistyksen järjestämän Tuulivoimateko 2020 -kilpailun ykkössijalla alkuvuodesta .
PÄÄTOIMITTAJA PETRI CHARPENTIER
TUULIVOIMAKATSAUS 2021
JULKAISIJA
TUOTEPÄÄLLIKKÖ
GRAPHIC DESIGN
KANNEN KUVA
PubliCo Oy Pälkäneentie 19 A 00510 Helsinki puh . 020 162 2200 info @ publico . com www . publico . com
Petri Kokkonen
TOIMITUKSEN KOORDINAATTORI
Mimosa Raitamaa
Riitta Yli-Öyrä
TOIMITTAJAT
Sami J . Anteroinen Merja Maukonen
Pexels
PAINO Printall AS
www . enertec . fi