enertec 2/2016 - Page 48

” Energiakatselmuksia voidaan pitää reaaliaikaisesti. Kompressorivalmistaja soveltaa ennakoivaan kunnossapitoon keskusohjausjärjestelmää, jonka avulla voidaan seurata kompressoriasemien toimintaa ja myös yksittäisten kompressorien kuntoa. 46 enertec  2/ 2016