enertec 2/2016 - Page 42

VARAVOIMAN MERKITYS KASVAA TEKSTI: JARKKO BÖHM KUVA: ENERCOTEK OY Yhteiskunta on yhä riippuvaisempi sähköstä muun muassa palveluiden digitalisoitumisen myötä. Viime vuosina rajut sääolosuhteet ovat aiheuttaneet yllättävän vakavia sähkönjakelun häiriöitä erityisesti alueilla, joissa siirto tapahtuu pääasiassa ilmakaapeleita pitkin. Kriittisille kohteille varavoima on nyt tärkeämpää kuin koskaan. NYKYÄÄN ON useita kohteita, joissa sähkönjakelu ei saa ­Frankenhaeuser lisää, että Suomesta löytyy myös kohteita, keskeytyä, kuten sairaalat, vedenpuhdistamot, puolustusvoimat joissa päätösten tekijät ovat erittäin hyvin perillä asioita ja teh- ja eri viranomaiset. Myös konesalien keskeytymätön toiminta neet oikeita ratkaisuita. on tärkeää digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Elcon Solutions Oy:n myyntipäällikkö Jaana Franken­ haeuserin mielestä kriittisten kohteiden varavoimassa olisi parantamisen varaa Suomessa. Monessa kohteessa päätöksiä Enercotek Oy:ssä yrittäjänä toimiva Jari Virolainen on huomannut suurta vaihtelua siinä, kuinka hyvin kriittiset kohteet ovat huolehtineet varavoimastaan. ”Koska kohteita on niin paljon, niin on ihan selvä, että osa saattaa tehdä henkilö, jonka ymmärrys tekniikasta ei ole tar- hoitaa asiat suunnitelmallisesti. Toisilla sitten on enemmänkin vittavalla tasolla. Myös raha ratkaisee, kun varavoiman suh- herran hallussa.” teen tehdään päätöksiä. ”Aina ei ehkä ymmärretä elinkaarikustannuksien päälle. Hankitaan vain halvin mahdollinen ratkaisu. Joissakin paikoissa ei välttämättä hankita varavoimaa ollenkaan.” Huomiota pitäisi kiinnittää myös käytettävyyteen. 40 enertec  2/ 2016 Eaton Oy:n teknologiajohtaja Janne Paananen näkee positiivisessa valossa sen, miten Suomessa on varauduttu sähkökatkoksiin ja muihin häiriötilanteisiin. ”Löytyy varavoimaa ja UPS-järjestelmiä, ja asiat tehdään perustasolla ihan hyvin.”