enertec 2/2016 - Page 10

” Kivihiili korvaa maakaasua, mikä on johtanut merkittävään päästöjen kasvuun. Verottajan mielikohde? on esittänyt polttoaineverotuksen uudistamista mallilla, joka Pöyryn selvitys antaa pontta väitteelle, että vuonna 2011 ohjaisi vähäpäästöisten polttoaineiden käyttöön, kannus­ tehty energiaverouudistus ei ole onnistunut tavoitteessaan taisi energiatehokkaaseen sähkön ja lämmön yhteistuotan­ ohjata vähäpäästöisten polttoaineiden käyttöön. Vuosina toon sekä edistäisi sähköntuotannon omavaraisuutta. 2010–2015 maakaasusta maksettavat polttoaineverot (energia­sisältövero ja CO2-vero) seitsenkertaistuivat, kun kivi­ Ekosysteemiä rakentamassa hiilen vastaavat verot nousivat samana aikana vain kolminker­ Gasum ei kuitenkaan enää ole yhden kortin varassa taisesti. samalla lailla kuin vielä muutama vuosi sitten. Vaikka maa­ Vaikka maakaasun energiahinta on laskenut vuodesta kaasun käyttö viime vuonna väheni, LNG:n ja biokaasun 2012 yli 40 prosenttia, ovat toistuvat veronkorotukset osal­ volyymit kasvoivat mukavasti. Johanna Lammisen mukaan taan heikentäneet merkittävästi kaasun hintakilpailukykyä kivi­ kaasujärjestelmää on kehitettävä kokonaisuutena ja kaa­ hiileen verrattuna. Tätä ei Gasumissa purematta niellä: sun tuotantoa sekä hankintakanavia monipuolistettava. ”Me emme kaipaa veromallin muutosta suhteessa uusiutu­ viin energianmuotoihin, mutta suhteessa kivihiileen ajojärjes­ tyksen pitää muuttua”, Lamminen toteaa. Gasumin kanta on, että nopein ja kustannustehokkain Visioissa väikkyy pohjoismainen kaasuekosysteemi, jonka rakentaminen on jo hyvässä vauhdissa. LNG:n suhteen Gasum on iskenyt hyvään saumaan. ­Gasumin tytäryhtiö Skangas toimitti vuonna 2015 Suo­ tapa vähentää kivihiilen käyttöä Suomessa (ilman uusia lisäin­ messa, Ruotsissa ja Norjassa LNG:tä yhteensä 376 700 vestointeja) on korvata kivihiilen käyttöä maakaasulla. Yhtiö tonnia (5,2 TWh:ta), mikä on 33 % enemmän kuin edel­ 8 enertec  2/ 2016