enertec 2/2014 | Page 4

TOIMITUKSELTA INNOVAATTORILLE AASINHATTU? 2/2014 ”Energia 2.0” polttelee nyt alan toimijoita useamman kärkiteeman voimin. Tekesin Fiksu energia -kil- JULKAISIJA pailun keväisen sadon perusteella voi sanoa, että ainakin kotien energianhallinta, polttokennot, pai- PubliCo Oy Pälkäneentie 19 A 00510 Helsinki puh. 020 162 2200 [email protected] www.publico.com kallinen energiantuotanto ja älykkäät sähköverkot ovat kovasti tapetilla. Yhä enemmän kuluttaja-kansalaisia ja yrityksiä pyritään myös osallistamaan. Tähän linkittyy vahvasti energian käyttöön liittyvän datan avaaminen laajempaan käyttöön. Fiksu energia -kisaan tuli 51 ehdotusta ja voiton vei lopulta Espoon kaupungin ja Fortumin ehdotus Finnoon alueen energiajärjestelmästä. Ehdotus on sangen kunnianhimoinen: 17 000 asukkaan uuden kaupunginosan energiankulutus halutaan puolittaa verrattuna normaaliin vastaavan alueen energiankäyttöön. PÄÄTOIMITTAJA Jussi Sinkko Finnooseen on suunnitteilla mm. matalalämpöinen lämmönjako ja kulutushuippujen leikkaaminen koko alueen energian etäohjauksella. Lisäksi energiaa tullaan ostamaan ja myymään molempiin suuntiin verkkojen kautta. Energiaverkot ovat myös avoimia uusille ratkaisuille. Ensimmäisenä konkreettisena innovaationa Finnoossa toteutetaan ”energiakatuja” eli alueen pääkatuja, jotka perustetaan maalämpöä keräävien energiapaalujen ja paalulaattojen varaan. Alueesta tulee merkittävä referenssi suomalaisyrityksille kuten Rautaruukki ja Uponor, sillä energiakatujen toimivuudesta on tällä hetkellä olemassa vain pienen mittakaavan kokeiluja Itävallassa. Finnoon tontinluovutus alkaa 2014, ja alue valmistuu pääosin 2030 mennessä. Espoon kaupun- TOIMITUKSEN KOORDINAATTORI Mirkka Lindroos GRAPHIC DESIGN Riitta Yli-Öyrä gilla on paljon pelissä Finnoossa, josta se odottaa kovan luokan referenssiä kestävän kehityksen asumisesta – samaan tapaan kuin Helsinki panostaa Kalasatamaan. Voittajan lisäksi tuomaristo huomioi kaksi ehdotusta kunniamaininnalla. Näistä kumpikin esittelee mielenkiintoisen konseptin, jonka mielellään näkisi toteutuvan. Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:n ja Reaktorin kunniamaininnalla palkittu ehdotus oli Otaniemen TOIMITTAJAT Sami J. Anteroinen Merja Kihl Ari Mononen alueen energiadataan liittyvä ’The Open Energy Site ae5’. Ehdotuksessa ideoitu ohjelmistotyökalu avaa energian käyttöön liittyvää dataa kuten kulutustietoa, energiakatselmustietoa ja käyttöön liit- TILAAJAPALVELU tyvää dataa Otaniemen kampusalueen kiinteistöstä. Avoin data mahdollistaa palveluntuottajien ja puh. 03 4246 5309 tilaajapalvelu@ kustantajapalvelut.fi koko yhteisön avoimen innovoinnin. Toisen kunniamaininnan sai ’Energiavarastot osana Fiksun kaupungin energiajärjestelmää – Case Kruunuvuori’. Ehdotuksen tekivät Skanska, Helsingin kaupunki ja Aalto-yliopisto. Kilpailuehdotuksessa integroidaan suuret lämpövarastot (Kruunuvuoren luolastot) osaksi älykästä sähkön ja läm- KANNEN KUVA mön yhteistuotantoon perustuvaa energiajärjestelmää. Järjestelmässä on lisäksi helppo hyödyntää GSS LUCKY-DESIGN / Esa Ahdevaara uusiutuvia energialähteitä. Samalla kun Tekesin kisan tulokset julkaistiin, saatiin energiapuolella myös kylmää vettä niskaan. Euroopan komissio nimittäin haastaa Suomen ja Belgian EU-tuomioistuimeen, koska maat eivät ole PAINO toteuttaneet rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä. Tästä syystä komissio haluaa rätkäistä Suo- PunaMusta Oy melle runsaan 19 000 euron päiväsakon. Ympäristöministeriöstä kuitenkin vastataan, että Manner-Suomen osalta kaikki on kunnossa, mutta Ahvenanmaan kohdalla ei – ja tämän vuoksi komissio on sotapolulla. Komissio tarkastelee Suomea kokonaisuutena, mutta Ahvenanmaan itsehallintolain mukaan mm. rakennus- ja kaavoitustoimen asiat kuuluvat maakunnan omaan toimivaltaan. Komission kritiikki kohdistuu esimerkiksi energiatehokkuustodistusten puutteisiin. Direktiivissä määritellään, että talon ostamista, vuokraamista ja rakentamista suunnittelevilla ihmisillä on oikeus saada tietoja talon energiatehokkuudesta. Direktiivillä on haluttu kannustaa lähes nollaenergiarakennusten rakentamiseen – ja vuoden 2021 jälkeen EU ei muunlaisia uusia taloja halua nähdäkään. Luokan mallioppilas sai siis tällä kertaa laiskanläksyä – mutta Brysselin karttakeppikin lienee aika lailla kesäteräss