enertec 1/2023 | Page 35

Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen :

Tuulivoimakatsaus

Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen :

Tuulivoimalla on merkittävä rooli globaalin energiakriisin osaratkaisuna