enertec 1/2016 | Page 14

” Rakennettu ympäristö on avainasemassa suurten energiaja ilmasto-ongelmien ratkaisemisessa. KUVA: HELEN OY Kalasataman konseptin monistettavuutta? - Pääosa energiasta kuluu kaupungeissa. Rakennettu ympäristö on avainasemassa suurten energia- ja ilmasto-ongelmien ratkaisemisessa. Kaupunkiympäristössä joudutaan yhdistelemään energiatehokkuutta ja paikallista energiantuotantoa kuten aurinkoenergiaa tai tuulivoimaa. Jotta näistä uusista puhtaista energiateknologioista saadaan toimiva kokonaisuus, tarvitaan joukko systeemisiä innovaatioita, joiden avulla uudet teknologiat liitetään energiajärjestelmään ja saadaan toimimaan nykyisen energiantuotannon kanssa optimaalisesti. Kalasatama on ’elävä laboratorio’, jossa päästään kokeilemaan erilaisia ratkaisumalleja. Parhaat ratkaisut ovat ilman muuta skaalattavissa ylöspäin ja varmasti myös teknologiavientiin sopivia. Ydinvoima jakaa mielipiteitä – onko siitä ilmastonmuutoksen hidastajaksi vai onko hypättävä Saksan kelkkaan ja suosittavia uusiutuvia joka käänteessä? - Ydinvoima oli 70-luvulla keskeisessä asemassa öljykriisin voittamisessa, mutta ilmastonmuutoksen torjumisessa sen rooli on pieni. Kansainvälinen energiajärjestö IEA arvioi, että ydinvoiman osuus päästövähennyksessä on 6 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Uusiutuvien energialähteiden ja energiatehokkuuden osuus on sitä vastoin yli 70 %. Kehitys kulkee selvästi uuden energiatekniikan suuntaan. Ydinvoiman taloudelli- tilanteessa, jossa julkista tukea ei tarvitse niille antaa. Kun suus on myös suuri kysymys. tämä ns. hintapariteetti saavutetaan, alkaa todellinen markki- Suomessa ydinvoiman merkitys nähdään eri tavalla kuin muualla. Meillä käännytään ydinvoimaan yhtä nopeasti kuin Saksassa uuteen energiatekniikkaan. napenetraatio. Suomessa aurinko- ja tuulivoimaa voitaisiin hyödyntää paljon arvioitua enemmän, mutta se edellyttää että energiajärjestelmää tarkastellaan tulevaisuuden eikä menneisyyden sil- Millaisena pidät tuuli- ja aurinkovoiman min. Esimerkiksi erilaisia joustomekanismeja tarvittaisiin pal- tulevaisuutta Suomessa? Entä muut uusiutuvat? jon enemmän. n - Aurinko- ja tuulivoima ovat nopeimmin kasvavia sähköntuotantomuotoja maailmassa. Euroopassa niiden osuus uudesta sähköntuotantokapasiteetista oli yli kolme neljäsosaa vuonna 2014. Niiden hinta on tullut nopeasti alaspäin ja kohta ollaan Peter Lund on energiakysymyksiin erikoistunut teknillisen fysiikan professori Aalto-yliopistossa. Hän toimii myös vierailevana professorina Kiinassa ja Saksassa. 12 enertec  1/ 2016 enertec 1-2016.indd 12 15/01/16 15:58 Amecf