enertec 1/2013 | Page 38

Helsingin Kalasataman uudesta asuinalueesta rakennetaan älykkäiden energiajärjestelmien mallialuetta. HAJAUTA JA HALLITSE myös akateemisissa piireissä. ”Älyverkko kovoiman hedelmät saa kätevästi jakoon Eturivin tutkimusta alalla edustaa Lappeen- on avain hajautetun tuotannon tehokkaa- markkinoille. Vihreän energian tuotannos- rannan teknillinen yliopisto (LUT), joka sai seen toteuttamiseen”, Pyrhönen uskoo. ta saattaa näin tulla jokamieslaji Suomes- maan ensimmäisen tuulivoimaprofessuurin Ruohonjuuritasolle vietynä tämä tar- 2010. ”Tuuliprofessori” Olli Pyrhönen ker- koittaa sitä, että kuluttajasta voi tulla myös ”Älykkäiden sähköverkkojen myötä too, että älykkäät verkot ovat kuuma aihe tuottaja – oman yksityisen tuuli- tai aurin- on mahdollista luoda kokonaan uuden- 36 enertec 1 / 2013 sakin.