E!milka Nr 24 Styczeń - Page 5

E!milka | Styczeń 2020 / Nr 2(24) których pochodzili tyczny Romanowski w imię ideału ezentujący Młodą okazywał tragedię poety w pełnej ści. m i pełnym idei bohaterem wnością Stanisław nie wiemy, jak go dalsze losy, się być bardzo pcją. Nie tylko ywał się on na ego życia, kiedy w sytuacji były mu ogi, ale również po cia wobec Izabeli, óry nadawała jego alna miłość. Na ach niewiele różni d poety-samobójcy. ię Wokulski na interesach z „starał się zostać nkiera”. Tak samo, niemal obłędzie wyborem między zabelą, łudząco ytania poety: „co o? czy z okna się ie wręcz próbował ię pod pociąg, co podabnia go do Tetmajera – po wych torów bez en sam upragniony tnie ujął to Jacek utworze na temat rosty kolejarz nie na z życiem chcieć był ogromnie a poety często w twórczości rów, szczególnie w mierci prawdziwych ójstwie Jesienina” opisuje tytułowe rosyjskiego poety. ego końca życia gmenty „Epitafium Krzysztofa Marii m drugim możemy odnaleźć analogie do bohatera „Grobu Poety”, Sieniawski pisze bowiem: „nie pragnął krzyku, odpoczynek śnił”. Samobójstwo po raz kolejny jest więc przedstawione jako droga do osiągnięcia wiecznego spokoju i wyzwolenia się od rzeczywistości. Z kolei w utworze Kaczmarskiego napotykamy interesujące tezy, nawiązujące do postrzegania samobójstwa (szczególnie artysty), jako elementu jego kultu. Pisze między innymi: „poeta – poetą staje się po śmierci; śmierć samobójcza pasuje poecie” czy „w samobójstwie poety – czyn i metafora!”. Z motywem literackim samobójstwa spotykamy się już w renesansowych dziełach Williama Szekspira, między innymi w jego „Romeo i Julii”. Oboje tytułowych bohaterów dramatu wskutek nieporozumienia ginie z własnych rąk. Ich tragedia staje się jednak pretekstem do zjednoczenia zwaśnionych rodów, podczas gdy niechciane i nierozumiane samobójstwo u Tetmajera, nie pozwala nawet by na grobie bohatera postawić kwiaty, i odsuwa go w wieczne zapomnienie. Szekspir opisuje przypadek śmierci uczynionej sobie z powodu miłości, który to przejawia się później przez kolejne wieki i dzieła literackie – przez Wertera i innych bohaterów romantycznych czy chęci samobójcze Wokulskiego, aż do współczesnych dzieł literackich i filmowych. Za każdym czynem samobójczym kryje się inna historia, inne doświadczenia, a także inny odbiór społeczny. Można zauważyć, że zupełnie inaczej przyjmuje się poświęcenie życia w imię ojczyzny, str. 2