E!milka Nr 23 Listopad - Page 8

kontynuacja „Urodzin bez pytania”. Na tym chcemy się skupić, gdyż większość ankietowanych uczniów na to głosowała. Następnie chciałybyśmy jako Samorząd wprowadzić „Dni Tematyczne” i „Tygodnie Językowe”. MG: Powiedz nam, jakie dostrzegasz obecnie problemy w szkole? NG: Na razie problemy te nie są tak widoczne, jedynym, który uważamy za podstawowy, to komunikacja, gdyż przepływ informacji jest tamowany, a sądzę, że poprzez Spotted, Instagrama i Facebooka możemy go usprawnić. AR: Na zakończenie powiedz nam, co spowodowało, że wystartowałaś w wyborach? NG: Hmmm, to była bardzo szybka, spontaniczna decyzja. Tak wyszło! MG: Super! Dziękujemy Ci bardzo za ten wywiad i życzymy powodzenia w sprawowaniu Twojego stanowiska. NG: Dziękuję. Jak było w poprzednim roku? WYWIAD Z PARTIĄ „PLATER RAZEM LEPSZE" (PRL) Aleksandra Gzyl i Marta Szczepanowska rozmawiały z dwojgiem przedstawicieli partii PRL, Roksaną Ikier (wybraną na przewodniczącą II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu w roku szkolnym 2028/2019) i Jakubem Kopciem (zastępcą przewodniczącej). próbowaliśmy o najlepiej, ale myślę, nich wybrnąć. R: Myślę natomiast zbędnych pytań, n lekcyjnej nie przebie powinno. O: Z kim konsu pomysły? K: Jako partia kons pomysły ze wsz próbowaliśmy się d potrzeby, czego uc naszej szkole i prze są ich główne cele, j Na podstawie tego program i to w trzymaliśmy. R: No i myślę, że godnie realizować i następcami Konrada O: Jakie mieliście trwania kampanii? poradziliście? R: Myślę, że główn nam towarzyszyła, jesteśmy nowi w tej nas znało, ale przeszkodziło nam Chociaż były te wiadomo, są starsz bardziej z góry niż kampanii. K: Pozostaje mi ty Roksaną. O: Dziękuję bardzo! O: Hej! Czy mogłabym zadać wam kilka pytań dotyczących waszej kampanii i spraw związanych z planami na nowy rok szkolny? K i R: Hej! Pewnie. O: Jak oceniacie przebieg debaty? K: Uważam, że debata była bardzo interesująca, padło wiele pytań od uczniów treściwych, w których pytali nas o nasze pomysły, plany. Padło też kilka głosów niedowierzania, na które Poniżej prezent wypowiedzi lidera Tutaj” Miłosza