E!milka Nr 21 Kwiecień - Page 6

E!milka | Kwiecień 2019 / Nr 3(21) starania, a osobom, którym się finale projektu wezmą udział w tym razem nie udało, życzymy debacie, czyli Jakub Baranek, powodzenia Roksana Słowińska i Kornel Gała w konkursach. kolejnych Dziękujemy za wspólną zabawę. Fizyka jądrowa w naszej szkole oraz uczniowie klas pierwszych zainteresowani Poruszane tematem. były zagadnienia: następujące system wartości Nasi uczniowie z klas IC i II C uczestniczyli zajęciach młodego człowieka w kontekście warsztatowych w Narodowym historycznym Centrum Badań Jądrowych w i bohatera współczesnej gry komputerowej (Grzegorz Wielgus), odrealnienie śmierci w grach komputerowych (Malwina Wojtala), cyberprzemoc, odpowiedzialność prawna (kom. Marcin Biniek Świerku. Zaproszenie na zajęcia otrzymaliśmy dzięki podpisanemu w ubiegłym roku porozumieniu pomiędzy NCBJ i II LO im. E. Plater w Nauczmy się Komenda Wojewódzka Policji w Sosnowcu. W zajęciach brało Katowicach), udział słuchać logiczny 19 marca nasi uczniowie wzięli Szaszkiewicz). udział w aspekt przemocy (psycholog I etapie projektu socjalnego pn. „Ludzie sądowy psycho- w sieci Maciej Celem projektu jest podnoszenie świadomości młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wy- edukacja młodzieży poprzez nikających z występowania prze- historię. Mowa nienawiści, a mocy oraz braku tolerancji i budowanie systemu wartości szacunku dla drugiego człowieka. człowieka kontekście historycznym bohatera w współczesnej komputerowej", i gry który Projekt składa się z czterech etapów, będzie realizowany w okresie od marca 2019r. do czerwca 2019r. skierowany jest do uczniów koordynują wraz z ds. na poziomie rozszerzonym. We czwartek wczesnym rankiem ruszyliśmy autobusem do Świerku, na miejsce dotarliśmy po godzinie 9 i po przejściu przez wykrywacze obiektów niebem- piecznych dotarliśmy do sal wykładowych i laboratorium. Zajęcia rozpoczął detektorach wykład o promieniowania. jedna grupa Wydziału Prasowy KMP Sosnowiec). w Sosnowcu. promieniowaniu opieką pracowników naukowych Zdjęcie: asp.szt. Sonia Kepper (Rzecznik pierwszym realizują do laboratorium, w którym pod Społecznej Nieletnich i Patologii W i z jonizującemu, a druga udała się Profilaktyki KMP jądrowej poświęconego Komendą Prewencji zajęciach dr hab. Ludwika Dobrzyńskiego Miejski Wojewódzką oraz policjantami z Zespołu fizyki w którzy uczestniczyła w wykładzie prof. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu uczestniczą Następnie szkół z terenu Sosnowca. Projekt uczniów, (bądź będą realizowali) fizykę ludziom zgotowali ten los" - młodego 24 NCBJ wykonywała wiadczenia. zajęciach (W Doś- wykładach i laboratoryjnych uczestniczyły na zmianę obie etapie uczes- grupy). tniczyli nasi liderzy, którzy w str. 5