E!milka Nr 21 Kwiecień - Page 5

E!milka | Kwiecień 2019 / Nr 3(21) zmiany w systemie edukacji. – drużyna Gimnazjum W szkolnym Sosnowcu. III miejsce – drużyna doświadczenia naukę w naszej szkole rozpoczną Szkoły Podstawowej nr 45 im. współpracy międzynarodowej. absolwenci szkół podstawowych i Janusza Korczaka w Sosnowcu. gimnazjów. Tuż za podium ze stratą zaledwie przyszłym roku Dlatego też XV uplasowała w edycja „Emiliady” odbyła się w 0,5 nowej formule. Uczestnicy mieli drużyna ze Szkoły Podstawowej do wykonania punktu 24 zadań nr 19 w Sosnowcu im. Marii i teore- Skłodowskiej-Curie. Zapraszamy tycznych obejmujących wiedzę i w przyszłym roku na XVI edycję umiejętności z biologii, chemii, „Emiliady”. fizyki i geografii. W trakcie całego konkursu pracowali razem, końcowy był Ile wiesz o a Londynie? wynik zasługą całej geografia to nierozerwalnie wykonywali związane nasi mieli się ze świetnie LO im. E. Plater w Sosnowcu. Laureaci otrzymali nagrody, a wszystkim ogromną satysfakcję ze zwycięstwa w interdyscyplinarnym wymagającym konkursie, wiedzy działania i zespo- łowego. wowych, nauczycielom i szkół którzy podsta- przygotowali uczestników do udziału w naszym turnieju, a laureatom składamy gratulacje. XV pod Pani Agnieszki Goście na zajęciach 10 drużyn, po dwie osoby w przyrodniczych szanse były wyrównane. Po 5 Bom Dia! Jó Londyńskich Mistrzów walczyło każdej. Pytań było aż 100, więc reggelt! God morgen! Buongiorno! Labas! biologii wspólnie z naszymi uczniami poprowadzili 26 marca Plater gościli uczniowie i nauczyciele z Portugalii, Węgier, Norwegii, Włoch i Litwy przebywający w Sosnowcu dzięki udziałowi w programie Erasmus+ Szkoły Podstawowej nr 29. W współpracy szkół „Emiliady” zorganizowano spotkanie, które zwyciężyła drużyna ze Szkoły pozwoliło uczestnikom projektu Podstawowej nr 45 im. Janusza poznać specyfikę pracy Liceum, Korczaka w Sosnowcu. II miejsce a naszym uczniom i rundach kilka grup zremisowało, a następnie rywalizacja przerodziła się w zaciętą walkę. Nasi nauczyciele fizyki, chemii i ramach edycji okiem Głowackiej. W starciach o tytuł zajęcia dla niezwykłej grupy. W Dziękujemy gimnazjów Języka Angielskiego Eurolingua w okazję zorganizowanego we współpracy z Prywatną Szkołą z wyposażonymi laboratoriami II umiejętności Londynie goście doświadczenia, których zapoznać W sferze się III edycja konkursu wiedzy o przedmioty eksperymentami, przede nowe 22 marca w naszej szkole odbyła Ponieważ biologia, chemia fizyka trakcie w uczniowie drużyny. i zdobyć się 8 eksperymentalnych czycielom nau- Najwięcej punktów, czyli 8, uzyskała drużyna z Zespołu Szkół Katolickich, trafiło w drugie ręce miejsce drużyny z Gimnazjum nr 25 im. S. Staszica, trzecie miejsce, po krótkiej dogrywce, zdobyły dziewczyny z Gimnazjum nr 16. Pytania były bardzo szczegółowe i nie należały do najłatwiejszych, gratulujemy dlatego wyłonionym zwycięzcom wysokiego poziomu wiedzy. Mamy nadzieję, że wygrani ucieszą się z poda- runków otrzymanych za swoje str. 4