Els mites de l'Antiga Grècia TEASER - Page 14

s ’ ha tingut especial cura a l ’ hora d ’ estructurar les històries i de trobar el to narratiu més adequat per fer-les interessants i comprensibles als nois . D ’ altra banda , al final de cada capítol hi ha un vocabulari on apareixen els mots que abans esmentàvem i que intenta aclarir i completar els aspectes més importants en els àmbits geogràfic , històric , psicològic i lingüístic . Amb aquest llibre es pretén completar l ’ oferta de les lectures que estan a l ’ abast de la nostra joventut i així poder col · laborar amb la seva educació global .
També va adreçat a totes aquelles persones que sentint interès pel món clàssic , s ’ hi vulguin atansar i d ’ aquesta manera tenir un primer contacte que pugui obrir les portes a un millor coneixement de l ’ antiga Grècia i la seva mitologia .
Artur Balaux Cervera L ’ autor
14