Els mites de l'Antiga Grècia TEASER - Page 13

Presentació

Acostar-se als mites de l ’ antiga Grècia sempre suposa un exercici de mirada cap als inicis de la nostra civilització . Però al mateix temps , també en suposa un altre de reflexió sobre els temes i els conflictes de la més immediata actualitat . Els clàssics perduren en el temps i ens permeten reconèixer situacions , reaccions , actituds , virtuts i defectes en els quals sempre ens hi podem veure reflectits com en un mirall . En definitiva , els clàssics ens parlen de l ’ essència de l ’ ésser humà .

La recurrència sobre aquestes llegendes es justifica per molts motius . Tal com dèiem , aquests mites estan a la base de la civilització occidental a la qual pertanyem i formen part de la nostra cultura . Són històries alliçonadores , divertides i atractives que sempre desperten la imaginació del lector . Donen una base per iniciar-se en l ’ estudi de la història de l ’ art que no es podria explicar sense les representacions de tota mena , pictòriques , escultòriques i literàries dels mites grecs . Obren la mirada a la comprensió de les diferents religions . Ens acosten a la història i a les llengües del món clàssic que són l ’ origen de la nostra història i de les nostres llengües . De fet hi ha paraules que formen part del nostre vocabulari més quotidià que deriven directament dels noms dels déus i dels mites grecs . Seria el cas , per exemple , de cronòmetre , eòlic , geriatria , hipnotitzar , tanatori , tifó i de moltíssimes altres .
El llibre que presentem recull els mites més importants de l ’ antiga Grècia per presentar-los als nois i noies a partir dels deu anys . Per això ,
13