Els mites de l'Antiga Grècia TEASER - Page 10

Índex

Presentació .................................................................. 13 L ’ Antiga Grècia ........................................................... 15 Els mites de l ’ antiga Grècia ...................................... 23 El Caos ....................................................................... 24 Vocabulari ................................................................. 27 Gea ............................................................................. 28 Vocabulari ................................................................. 31 Gea , La mare terra . Genealogies 1 .......................... 32 El món de les tenebres ............................................. 34 Vocabulari ................................................................. 37 Altres fills de Nix .................................................... 38 Vocabulari ................................................................. 41 Nix , La nit . Genealogies 2 ........................................ 42 Afrodita ..................................................................... 44 Vocabulari ................................................................. 47 Altres fills d ’ Urà ...................................................... 48 Vocabulari ................................................................. 51 Descendents de Gea ................................................. 52 Vocabulari ................................................................. 59 Cronos ....................................................................... 60