eKampus hankejulkaisu Joulukuu 2021 | Page 40

DOT – Data opiskelijan tukena

Anu Konkarikoski, projektipäällikkö

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

DOT-hankeverkoston tehtävänä on ollut luoda ensimmäinen versio ammatillisen koulutuksen mallista, miten dataa konkreettisesti käytetään opiskelijan osaamisen kehittymisen tukena erilaisissa oppimisympäristöissä. Hanketta rahoittaa Opetushallitus ajalla 10/2019-12/2021. Hanketta koordinoi Koulutuskuntayhtymä Tavastia ja yhteistyökumppaneina ovat Careeria, Ekami, Taitaja, OSAO, Sasky sekä Suomen eOppimiskeskus.

Avoimet kysymykset ovat olleet

·        - Mitä analytiikalta oikeasti halutaan?

·       - Miten erilaiset opintojen visualisoinnit hahmottuvat erilaisille opiskelijoille?

·       - Mitä dataa saa käyttää ja miten sitä kerätään (GDPR, MyData)?

·       - Kuka / mikä voisi olla ohjausmenetelmä - koska kone - koska ihminen?

·       - Mikä tukee oppimisprosessia ja sisäisen motivaation syntymistä?

·       - Millainen palaute tukee pitkäjänteistä työtä?

Näistä erityisesti visualisointien osio jää seuraavien kehittäjien ratkottavaksi, mutta toivomme tämänhetkisen ymmärryksemme hyödyttävän jatkotyöstöä. Olemme iloinneet siitä, että opiskelijat ovat antaneet positiivista palautetta etenemisen seurantatyökalujen käyttöönotosta.

Hankeverkostolla ei vielä ole ollut järjestelmiä, joiden avulla opiskelijan eri järjestelmissä tuottamaa dataa voisi yhdistellä ja visualisoida opiskelijan omaan käyttöön. Siksi olemme tutkineet verkoston oppilaitoksissa käytössä olevia oppimisjärjestelmiä Itslearning ja Moodle sekä jälkimmäisen lisäosaa Intelliboard. Pääpaino on ollut opiskelijan oman toiminnan tuen pohdinnassa, mutta Saskyssa on tehty hieno opettajan kurssin muotoilun parannus datan ja palautteen avulla ja erityisesti Careeriassa on pohdittu opiskelijan dataa myös koko koulutuksen järjestäjän tiedolla johtamisen näkökulmasta.

DOT-hankkeessa tuotetaan ammatillisen koulutuksen erityispiirteisiin sopiva malli, miten dataa konkreettisesti käytetään oppijan osaamisen kehittymisen tukena erilaisissa oppimisympäristöissä. Kehittämisen keskiössä on opiskelija ja hänen osaamisensa kehittymiseen liittyvän datan kerääminen ja visualisointi ohjaus- ja vuorovaikutusprosesseihin kytkettynä sekä eri toimijoiden välisen vuorovaikutuksen parantaminen.

Tutustu hankkeen toimintaan tarkemmin hankkeen omilen sivujen kautta!

40