eKampus hankejulkaisu Joulukuu 2021 | Page 2

YHDESSÄ KEHITETTY

PEDAGOGISESTI ÄLYKÄS

OPPIMISEN VOIMAVARA

2

eKampus hankejulkaisu

eKAMPUS-hankkeen tavoitteena on yhteisöllisesti kehittää hankkeeseen osallistuvien oppilaitosten eKAMPUS-ratkaisuja, tehdä pedaogogisia ja teknisiä kokeiluja sekä kehittää ja mallintaa yhdessä eKAMPUS-visiota yhdessä vuoteen 2025/2035.

Toteutusaika:

09.09.2019 – 31.12.2021

Julkaisun sisältö:

Eri oppimisympäristöjä yhdistävän koulutuksen järjestäjän yhteisöllisen eKAMPUS 2025/2035-vision kuvaus. Tarkemman visiokuvauksen löydät erillisestä julkaisusta: Ammatillisen koulutuksen eKampus 2025/2035 -visio.

Suosituksia ja neuvoja eKAMPUKSEN toteuttamiseen ja kehittämiseen oppilaitoksissa. Hankeverkoston pilottikokemukset eri toimintamalleista ja oppimisympäristöistä, sekä muiden eKampuksen kehitystyöhön liittyvien sidosryhmähankkeiden tuotokset.

Rahoittaja:

Opetushallitus - Uudet oppimisympäristöt (2019)