edukacija.eu edukacija - Page 9

Medicinska masaža Tečaj je osmišljen kako bi razvili nove vještine kao dopunu ili bazu njege tijela u kozmetičkom zanimanju,te za one koji već znaju druge tehnike ili ţele ići korak po korak u kozmetici. Trajanje 3-4 dana. Osnove tečaja medicinske masaže : Bez obzira na to o kojoj je tehnici masaţe rijeć, njezin učinak mora biti tjelesno i duhovno rasterećenje i duboka relaksacija.Također ima višestruko pozitivno djelovanje i najlakši je put do očuvanja zdravlja. Sadržaj tečaja : • Zdravlje i sigurnost. • Sterilizacija, anatomija. • Poremečaji i bolesti koţe. • Priprema preparata i masaţnih ulja. • Priprema za masaţu i vrste masaţa. • Nanošenje i korištenje masaţnih ulja. • Medicinske masaţe tijela u praksi. • Završna njega. • Završna pitanja i provjera znanja. • Što je vaţno znati. Što je potrebno ? Dobra volja i ţelja za novim znanjima.Početno iskustvo nije nuţno.Model za rad nije nuţan ,no dobro je došao.( dogovor ) Naknada : 1.800,00 kn Cijena uključuje : Cijena uključuje: Skripte i trening manual tj. uputstvo za rad.Preparati,aparati i sredstva za rad na izvođenju tečaja.Diploma po završenom tečaju kao dokaz uspješno završene edukacije. Medicinska masaţa Medicinska masaţa tijela