edukacija.eu edukacija - Page 5

Polish UV gel lak tehnika : Tečaj je osmišljen kako bi razvili nove vještine kao dopunu ili bazu ostalih tehnika koji moţete koristiti za rad kod kuće ili nadopunu posla i tehnika koje već radite,te za osobne potrebe. Sadržaj tečaja : UV Gel Polish Nova tehnika koja se vrlo jednostavno nanosi ,a još Tehnika Polish pro sastoji se od kratke pripreme prirodnog nokta za aplikaciju, same aplikacije gela na obje ruke bazom, dva sloja gela, gelom za sjaj, polimerizacijama u UV lampi, te glavnom značajkom Polish pro gela uklanjanja pomoću acetona bez turpijanja. Trajanje tečaja je jedan dan. tj do 6 sati po potrebi polaznika da savlada navedenu tehniku rada. jednostavnije odstranjuje • Zdravlje i sigurnost-čistoća i sanitacija radnog prostora. • Anatomija nokta-dezinfekcija • Kratka manikura i priprema prirodnih noktiju za aplikaciju gela. • Matiranje i aplikacije baze, gela. • Aplikacija polish uv gela u dva sloja. • Završni izgled i sjaj. • Tehnika odrţavanja. • Što je vaţno znati i kako odstraniti polish gel. nalazi. Što je potrebno ? Dobra volja i ţelja za novim znanjima. Početno iskustvo nije nuţno. Potreban je jedan model za pripremu, aplikaciju i odstranjivanje Polish uv gela, koji treba imati nokte normalne duţine bez aplikacija u