edukacija.eu edukacija - Page 3

Manikura : Tečaj je osmišljen kako bi razvili nove vještine kao dopunu ili bazu njege ruku i prirodnog nokta. Trajanje 1 dan. Osnove manikure : Manikura se sastoji od nekoliko cijelina u kojem je osnova njega prirodnog nokta, koţice nokta i njege ruku. Manikura Pod pojmom manikura u kozmetici označavamo Sadržaj tečaja : • Zdravlje i sigurnost (dezinfekcija alata i radne okoline) • Anatomija ruke i nokta • Poremečaji i bolesti noktiju • Njega koţice noktiju • Njega ruku – piling i maske • Nanošenje i korištenje proizvoda • Brušenje, turpijanje i uređenje oblika,visoki sjaj • Parafinska kupka ruku • Tehnika odrţavanja njege ruku i noktiju • Način lakiranje klasičnim lakovima • Što je vaţno znati o njezi ruku i noktiju Što je potrebno ? Početno iskustvo nije nuţno.Potrebna je samo dobra volja i ţelja za učenjem i novim znanjima. Za potrebe tećaja nuţan je jedan model na kojemu će se raditi. Naknada : 800,00 kn Tečaj mora biti uplačen u cijelosti prije početka rada. Cijena uključuje : Skripte i trening manual tj. kompletno uputstvo za rad. Sav materijal i edukacija potrebni za izvođenje tečaja.Po završetku edukacije polaznici dobivaju certifikat. Uz završenu edukaciju za manikera omogućeno vam je dalje usavršavanje, jer sama manikura nije dovoljna za otvaranje salona,ali je nuţna kao dio cjeline njege ruku i ugradnje noktiju.Sljedeći preporučeni tečaj-UV gel. njegu ruku i prirodnih noktiju.